STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80541 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 04-2019/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
29/07/2019

80542 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 444-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Khoa Còn hiệu lực
28/10/2019

80543 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 632-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

80544 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1005/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/12/2019

80545 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 07/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

80546 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 07/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

80547 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 07/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

80548 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 07/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

80549 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 41A-2019/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
09/09/2020

80550 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7220CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VINPHARMED VIỆT NAM Đã thu hồi
26/10/2020

80551 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7220CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VINPHARMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/10/2020

80552 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 216/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
17/11/2020

80553 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 07HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
29/11/2020

80554 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 07HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
29/11/2020

80555 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 09-190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
06/12/2020

80556 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 09-190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
06/12/2020

80557 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 26/190000044/PCBPL-BYT công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/02/2021

80558 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 26/190000044/PCBPL-BYT công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/02/2021

80559 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 26/190000044/PCBPL-BYT công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/02/2021

80560 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 26/190000044/PCBPL-BYT công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
18/02/2021