STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80541 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL36/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
29/11/2019

80542 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019522/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ SÔNG HỒNG Còn hiệu lực
31/08/2020

80543 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181698 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ SÔNG HỒNG Còn hiệu lực
31/08/2020

80544 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200483 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2020

80545 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 089.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
10/06/2021

80546 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 089.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/06/2021

80547 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/216 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2021

80548 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/203 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2021

80549 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1428/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Còn hiệu lực
11/09/2021

80550 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1528/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM – VIMEDIMEX VN Còn hiệu lực
11/09/2021

80551 Quả lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BAIN MEDICAL TRADING (VIETNAM) 061222-3/BAINMEDICAL Còn hiệu lực
29/12/2022

80552 Quả lọc máu dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 582/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Còn hiệu lực
01/07/2020

80553 Quả lọc máu (Quả lọc thận nhân tạo)- Synthetic Hemodialyzer TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO VIỆT NAM 03/2203/METRAT-2021 Còn hiệu lực
01/07/2022

80554 Quả lọc máu Brizio TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1621 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/05/2021

80555 Quả lọc máu Brizio TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1621 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
01/09/2021

80556 Quả lọc máu có hệ số siêu lọc cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 416/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

80557 Quả lọc máu có hệ số siêu lọc thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 416/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

80558 Quả lọc máu dùng cho chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 49/200000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và vật tư Y tế Đông Dương Còn hiệu lực
29/10/2021

80559 Quả lọc máu dùng cho chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 20/200000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/01/2022

80560 Quả lọc máu dùng cho chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 19/200000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/01/2022