STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80541 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 383.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
28/08/2021

80542 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 383.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
28/08/2021

80543 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 383.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
28/08/2021

80544 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SONG HÂN DUXIN 03/2022/PL-DUXIN Còn hiệu lực
27/04/2022

80545 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1012521CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

80546 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại K3Pro TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 192.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀNG Còn hiệu lực
25/06/2021

80547 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại K9Pro kiêm phun dung dịch sát khuẩn TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 192.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀNG Còn hiệu lực
25/06/2021

80548 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại kết hợp camera ghi hình ảnh TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 215.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
07/07/2021

80549 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại kết hợp camera ghi hình ảnh TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 383.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
28/08/2021

80550 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại kết hợp thiết bị nhận diện khuôn mặt TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 215.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
07/07/2021

80551 Máy đo nhiệt độ lỗ tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 01/HLM20/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
08/06/2020

80552 Máy đo nhiệt độ qua tai (nhiệt kế đo tai) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 630-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
08/07/2019

80553 Máy đo nhiệt độ qua trán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 697-VT/170000063/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

80554 Máy đo nhiệt độ tự động kèm khử khuẩn (Soap Dispensor) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24921/210000003/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
28/12/2021

80555 Máy đo nhiệt độ tự động kèm khử khuẩn (Soap Dispensor) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25921/210000003/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
04/01/2022

80556 Máy đo nhịp tim thai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 61/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
29/08/2021

80557 Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES KBC001 /170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KIM BẢO CHÂU Còn hiệu lực
20/12/2019

80558 Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 132-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
27/08/2019

80559 Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 104-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

80560 Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM 029-21/170000152/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Toàn Cầu Còn hiệu lực
24/08/2021