STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80561 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 631-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

80562 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1575/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
17/11/2019

80563 MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN VÀ PHỤ KIỆN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 823 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
06/12/2019

80564 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 076/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hưng Phát Còn hiệu lực
10/03/2020

80565 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0023-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/04/2020

80566 Máy Theo Dõi Bệnh Nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 426/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2020

80567 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

80568 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

80569 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

80570 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

80571 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

80572 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 11/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

80573 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1407/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NGỌC MINH Còn hiệu lực
08/09/2020

80574 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 156-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh Còn hiệu lực
09/10/2020

80575 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200653 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/11/2020

80576 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

80577 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

80578 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

80579 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

80580 Máy theo dõi bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOA THỊNH Còn hiệu lực
24/12/2020