STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80581 MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 01-2024/PLNT Còn hiệu lực
16/01/2024

80582 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0924/QRA Còn hiệu lực
28/02/2024

80583 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 53/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/03/2024

80584 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 01/2024/PL-MTVVIETLIEN Còn hiệu lực
28/03/2024

80585 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 100424/PL-NPHN/MONITOR/JP Còn hiệu lực
10/04/2024

80586 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 21-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
05/08/2021

80587 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 92-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
29/11/2021

80588 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0002622/QRA Đã thu hồi
21/02/2022

80589 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GRASSLAND VIETNAM 01.2022 – PLTTBYT/GRASSLAND Đã thu hồi
25/02/2022

80590 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
05/07/2022

80591 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
05/07/2022

80592 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 128/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

80593 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOA THỊNH 01/2023/PLMNT Đã thu hồi
21/02/2023

80594 Máy theo dõi bệnh nhân (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018723 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2019

80595 Máy theo dõi bệnh nhân (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181763 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ KHOA HỌC MT Còn hiệu lực
07/07/2021

80596 Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 225/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP Còn hiệu lực
05/03/2021

80597 Máy theo dõi bệnh nhân (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018666 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP Còn hiệu lực
18/10/2019

80598 Máy theo dõi bệnh nhân (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018500 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
24/11/2019

80599 Máy theo dõi bệnh nhân (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181603 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP Còn hiệu lực
15/03/2021

80600 Máy theo dõi bệnh nhân (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 01/2022-PL-MINDRAY Còn hiệu lực
23/08/2022