STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80621 Máy đo khúc xạ, bán kính độ cong giác mạc tự động Appa Auto Ref Keratometer TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BPI011/170000073/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL PTE., LTD TẠI TPHCM Đã thu hồi
24/09/2019

80622 Máy đo khúc xạ, bán kính độ cong giác mạc tự động Appa Auto Ref Keratometer TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HD007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Đã thu hồi
27/09/2019

80623 Máy đo khúc xạ, bản đồ giác mạc tự động kèm phụ kiện. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2211-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

80624 Máy đo khúc xạ, bản đồ giác mạc tự động kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 1805/TA-SYT/170000038/PCBPL-BYT Công ty TNHH TB Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
20/06/2019

80625 Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 101/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
05/02/2021

80626 Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc, nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 017/VJS-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

80627 Máy đo khúc xạ/độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 291-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM Mắt kính An Thái Bình Còn hiệu lực
14/04/2020

80628 Máy đo khúc xạ/đo độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH 25-HM/CHANGE Còn hiệu lực
01/12/2023

80629 Máy đổ khuôn mẫu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 582/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2022

80630 Máy đo kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 945/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
08/09/2020

80631 Máy đo kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1799/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2021

80632 Máy đo kiểm tra đường huyết; Ketone; Cholesterol; Axit Uric; Lactate cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1799/2020/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
07/05/2021

80633 Máy đo liều hấp thụ tuyến giáp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181414- ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMATOPES VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

80634 Máy đo liều QA/QC và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 574/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO STECH Còn hiệu lực
10/07/2020

80635 Máy đo loãng phương và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 927/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/11/2019

80636 Máy đo loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 64-19/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
30/07/2019

80637 Máy đo loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 247/2019/BPL-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
03/11/2020

80638 Máy đo loãng xương bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 04/2019/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Đã thu hồi
07/06/2019

80639 Máy đo loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 144/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022

80640 Máy đo loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1506/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023