STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80661 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 018-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
16/09/2021

80662 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 87/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối Cleantec Còn hiệu lực
20/09/2021

80663 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Renon/swab/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
21/09/2021

80664 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
29/09/2021

80665 QUE LẤY MẪU BỆNH PHẨM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 24 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
23/09/2021

80666 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2018A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PTC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

80667 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 72221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN FINETECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/09/2021

80668 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4006-7 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
28/09/2021

80669 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 26/19000002/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/09/2021

80670 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2145/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÁT PHÚC Còn hiệu lực
01/10/2021

80671 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2196/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
12/10/2021

80672 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2197/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ MINH PHÚC Còn hiệu lực
14/10/2021

80673 Que Lấy Mẫu Bệnh Phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1728/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/10/2021

80674 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 24.1 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
19/10/2021

80675 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210837-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
29/10/2021

80676 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2245/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Còn hiệu lực
15/11/2021

80677 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 24.3 PL-VX/ 200000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
15/11/2021

80678 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2196A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT ĐÔNG NAM Còn hiệu lực
22/11/2021

80679 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á 1510/2021/DIAMED/170000046/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần DIAMED Còn hiệu lực
22/11/2021

80680 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 64-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
22/11/2021