STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80661 Máy siêu âm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 12.2021/180000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/01/2024

80662 Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC 08-PL2023/180000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/12/2023

80663 Máy siêu âm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC 03-PL2024/180000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2024

80664 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3028 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

80665 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3029 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

80666 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3030 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

80667 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3032 PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/10/2019

80668 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2928 PL CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/12/2019

80669 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2929 PL CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/12/2019

80670 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1038/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIKOHEALTHCARE Còn hiệu lực
25/08/2020

80671 Máy siêu âm và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2097/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE Còn hiệu lực
01/02/2021

80672 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2208/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
14/07/2021

80673 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
30/07/2020

80674 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 12.1/AV/ 180000017/PCBPL-BYT/18 Còn hiệu lực
02/06/2022

80675 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2350A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

80676 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 01/170000001/PCBPL-BYT (2021) Còn hiệu lực
10/05/2022

80677 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2537A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

80678 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2540A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

80679 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 02/PL-NPC/22 Còn hiệu lực
09/09/2022

80680 Máy siêu âm xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH BANG 03-PL/MB Còn hiệu lực
25/11/2023