STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80661 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MẠNH HÙNG 01/2022/PL/MH Còn hiệu lực
09/09/2022

80662 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MẠNH HÙNG 02/2022/PL/MH Còn hiệu lực
07/12/2022

80663 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM OMRON-VBPL-20230525 Còn hiệu lực
02/06/2023

80664 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM OMRON-VBPL20230603 Còn hiệu lực
02/06/2023

80665 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 01/2023/KQPL-QHM Còn hiệu lực
01/08/2023

80666 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG 01/2023/PL-CLOVER Còn hiệu lực
18/08/2023

80667 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 23.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

80668 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 20.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

80669 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI JPN750 Còn hiệu lực
06/11/2023

80670 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 145/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

80671 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HEM-7142T2 Còn hiệu lực
08/11/2023

80672 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 23092022/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023

80673 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2111/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Đã thu hồi
03/06/2019

80674 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 021/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Thương Doanh Đã thu hồi
02/12/2020

80675 Máy đo huyết áp tự động (bao gồm: vòng bít, dây cáp, nguồn điện và phụ kiện) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00239/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

80676 Máy đo huyết áp tự động (Bao gồm: vòng bít, dây cáp, nguồn điện và phụ kiện) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0343/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
31/10/2021

80677 Máy đo huyết áp tự động (dạng để bàn) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 697-VT/170000063/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

80678 Máy đo huyết áp tự động bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191583 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ Còn hiệu lực
24/04/2020

80679 Máy đo huyết áp tự động bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200467 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ Còn hiệu lực
27/08/2020

80680 Máy đo huyết áp tự động bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210763-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và đầu tư Gia Vũ Còn hiệu lực
13/10/2021