STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80681 Máy X quang nhũ ảnh kỹ thuật số (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3810 PL-TTDV Công ty TNHH Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/04/2021

80682 Máy X quang nhũ kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN KHOA 051122-2/PLC/QK Còn hiệu lực
05/11/2022

80683 Máy X quang quanh chóp (treo tường và di động) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 932/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
12/12/2019

80684 Máy X quang quanh chóp (treo tường và di động) Gồm: -Đầu phát tia, chụp X Quang -Thân treo tường hoặc cánh tay đòn -Cánh tay đòn (eXtend dài hoặc ngắn) -Giá đỡ có chân đẩy (cho máy di động) -Ống côn -Điều khiển có dây hoặc không dây -Ốc vít, chi tiết gắn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1802/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu Tư TPT Còn hiệu lực
06/10/2019

80685 Máy x quang răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 167a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
24/08/2021

80686 Máy X quang răng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 69821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
26/09/2021

80687 Máy x quang vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 49/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
18/05/2022

80688 Máy x quang vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 48/2022/CV-VQ Đã thu hồi
18/05/2022

80689 Máy X – Quang chụp vú và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 006-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/04/2020

80690 Máy X – quang di động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 16-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
17/11/2020

80691 Máy X- Quang TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 275d2020/CV-VQ Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ánh Ngọc Đã thu hồi
27/11/2020

80692 Máy x- quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 919 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/07/2019

80693 Máy X- quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 167a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
24/08/2021

80694 Máy X- Quang Kỹ thuật số và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

80695 Máy X- Quang Kỹ thuật số và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2716A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

80696 Máy X- Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210686-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

80697 Máy X- quang nha khoa cầm tay kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3477-2PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ QUÝ Còn hiệu lực
15/10/2020

80698 Máy X- Quang thường quy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

80699 Máy X- quang thường quy cao tần và các linh phụ kiện ,phần mềm kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 440/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
19/06/2021

80700 Máy X- Quang Xách Tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022