STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80681 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210964 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
14/12/2021

80682 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0489/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNITEK Còn hiệu lực
29/12/2021

80683 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 29/200000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Còn hiệu lực
03/01/2022

80684 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1923/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

80685 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC PL2022-0117 Còn hiệu lực
25/01/2022

80686 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÀO DUY CƯỜNG 01-2022/PL-TDC Còn hiệu lực
27/02/2022

80687 Que lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1642/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2023

80688 Que lấy mẫu bệnh phẩm (Que lấy mẫu bệnh phẩm Nam/ Que lấy mẫu bệnh phẩm Nữ)/ Que tăm bông/ Que tăm bông trong ống/ Que gòn/ Que xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ 09/PL-KTDA/PH;170000148/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Phúc Hà Còn hiệu lực
21/07/2021

80689 Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 165 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
01/10/2021

80690 Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22001 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

80691 Que lấy mẫu bệnh phẩm cán nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 165 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
01/10/2021

80692 Que lấy mẫu bệnh phẩm cán nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22001 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

80693 Que lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 59/2022/PA-BPL Còn hiệu lực
04/11/2022

80694 Que lấy mẫu bệnh phẩm,Ống môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4006-7S PL-TTDV/170000027 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
04/10/2021

80695 Que lấy mẫu dịch mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 190 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
25/12/2021

80696 Que lấy mẫu dịch mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM 22001 PL-UNS/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/08/2022

80697 Que lấy mẫu dịch tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2258A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI NAM Còn hiệu lực
27/12/2021

80698 Que lấy mẫu dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1641/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Sinh Học Ứng Dụng Việt Nam Còn hiệu lực
18/11/2020

80699 Que lấy mẫu dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1641/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Sinh Học Ứng Dụng Việt Nam Còn hiệu lực
18/11/2020

80700 Que lấy mẫu dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1641/2020/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Sinh Học Ứng Dụng Việt Nam Còn hiệu lực
18/11/2020