STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80721 Máy siêu âm màu, các loại đầu dò, phần mềm, máy in, và các linh kiện, phụ kiện dùng kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1925/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ Y NHẬT Còn hiệu lực
29/07/2021

80722 Máy siêu âm màu, các loại đầu dò, phần mềm, máy in, và các linh kiện, phụ kiện dùng kèm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1923/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

80723 Máy siêu âm nhãn khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 03/PLTTBYT-LLD Còn hiệu lực
22/11/2023

80724 Máy siêu âm nhãn khoa và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY PL05/03-2022/AHM Còn hiệu lực
16/05/2022

80725 Máy siêu âm nhãn khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 011KV/170000058/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh Đã thu hồi
18/01/2021

80726 Máy siêu âm nhũ tự động 3D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 147/170000044/CBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

80727 Máy siêu âm tổng quát và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 010KV/170000058/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh Đã thu hồi
18/01/2021

80728 Máy siêu âm trắng đen xách tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6812021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2022

80729 Máy siêu âm trắng đen xách tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 13/2022/MINDRAY-TTBYT Đã thu hồi
26/05/2023

80730 Máy siêu âm trắng đen xách tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM 13/2022/MINDRAY-TTBYT Còn hiệu lực
30/05/2023

80731 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
27/08/2020

80732 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200526 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2020

80733 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31821CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
29/05/2021

80734 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL25 Còn hiệu lực
20/01/2022

80735 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL26 Còn hiệu lực
08/04/2022

80736 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN 180722/PL-VT/01 Còn hiệu lực
18/07/2022

80737 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN 160822/PL-VT/04 Còn hiệu lực
16/08/2022

80738 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 125/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

80739 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 03-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
12/01/2023

80740 Máy siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 294/170000077/PCBPL-BYT Đã thu hồi
18/04/2023