STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80721 Máy đo huyết áp để bàn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2918 PL Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Còn hiệu lực
20/12/2019

80722 Máy đo huyết áp để bàn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 68/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
12/07/2022

80723 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL37/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2019

80724 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 094A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
02/07/2019

80725 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 128-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
08/07/2019

80726 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 200-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
17/08/2019

80727 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

80728 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 48/CTZ-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
02/03/2020

80729 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 48/CTZ-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
02/03/2020

80730 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 48/CTZ-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
02/03/2020

80731 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 48/CTZ-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
02/03/2020

80732 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 48/CTZ-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
02/03/2020

80733 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 48/CTZ-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
02/03/2020

80734 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 48/CTZ-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
02/03/2020

80735 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1338/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
02/10/2020

80736 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 155/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
22/12/2020

80737 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 155/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
22/12/2020

80738 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1854/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG BẮC Còn hiệu lực
02/09/2021

80739 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1879/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
07/09/2021

80740 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0254/200000039/PCBPL-BYT Máy đo huyết áp điện tử Còn hiệu lực
17/09/2021