STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80721 Tủ trữ máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 51421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT KHOA TÍN Còn hiệu lực
08/08/2021

80722 Tủ Trữ Máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2426-1PL-TTDV Công ty Cổ Phân Thiết Bị và Công Trình Y tế Vạn Phát Còn hiệu lực
04/01/2022

80723 Tủ trữ máu/ Blood bank refrigerator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

80724 Tủ trữ mô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/09/2021

80725 Tủ trữ thuốc và vắc xin/ Medical refrigerator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

80726 Tủ trữ tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190613.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
07/10/2019

80727 Tủ trữ vắc-xin TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3145 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DO Còn hiệu lực
10/11/2019

80728 Tủ trữ xác TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 65-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

80729 Tủ trữ xác TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 106-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

80730 Tủ trữ xác TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 188-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
03/05/2020

80731 Tủ trữ xác TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021352/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
23/09/2021

80732 Từ trường xuyên sọ DuoMag TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 354-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo Còn hiệu lực
08/10/2019

80733 Tủ ủ Co2/ Co2 incubator TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

80734 Tủ ủ lạnh/ COOLED INCUBATOR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

80735 Tủ ủ tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 102/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY Còn hiệu lực
22/02/2021

80736 Tủ ủ/ Incubator TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

80737 Tủ ướp xác (bảo quản tử thi) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7420CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Còn hiệu lực
01/11/2020

80738 Tủ và phòng bảo quản y tế nhiệt độ thấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 05032018-ATPC/170000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Còn hiệu lực
03/06/2019

80739 Tủ van khu vực và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 001/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

80740 Tủ van khu vực và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 003/2022/180000000/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/04/2022