STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80741 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1040/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MKC Còn hiệu lực
29/06/2021

80742 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021352/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
23/09/2021

80743 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020456/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
29/10/2021

80744 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC 07/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/05/2022

80745 Tủ y tế inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH 01.2022/BPL/MD Còn hiệu lực
08/07/2022

80746 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 64/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
18/06/2019

80747 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB 0619-170000127/KCB/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/06/2019

80748 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018176 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư An Nhiên Còn hiệu lực
10/06/2019

80749 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018164 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ HUY Còn hiệu lực
10/06/2019

80750 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 28066MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
11/06/2019

80751 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 28067MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
11/06/2019

80752 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 201212MP/170000123/PCBPL-BYT công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
02/07/2019

80753 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 090719/170000115/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
10/07/2019

80754 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 20124MP/170000123/PCBPL-BYT công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
11/07/2019

80755 TỦ ĐẦU GIƯỜNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 380-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Còn hiệu lực
08/10/2019

80756 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1824/170000074/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hà Nội Còn hiệu lực
27/10/2019

80757 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 184-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
06/04/2020

80758 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 906/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÁI BÌNH Còn hiệu lực
22/07/2020

80759 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1184/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỰC PHẨM THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/10/2020

80760 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1473/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI Còn hiệu lực
08/10/2020