STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80741 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23091001/HSTL.CLA Còn hiệu lực
17/09/2023

80742 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 24040513/HSTL.CLA Còn hiệu lực
05/04/2024

80743 MÁY THỞ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1056 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI METRAN Còn hiệu lực
25/06/2019

80744 Máy thở áp lực dương, linh kiện và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 867/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

80745 Máy thở cao cấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1039 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂN CƯƠNG Còn hiệu lực
05/01/2020

80746 Máy thở cao tần TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3258 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
07/12/2021

80747 Máy thở cao tần hồi sức trẻ em và sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0002322/QRA Còn hiệu lực
21/02/2022

80748 Máy thở cao tần hồi sức trẻ em và sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-2802/QRA Còn hiệu lực
04/03/2024

80749 Máy thở chăm sóc chuyên sâu và các phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 420-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

80750 Máy thở cho nhi, sơ sinh và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2030/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
02/02/2021

80751 Máy thở cho trẻ em và trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN SIRIO BABY 200 /VBPL Còn hiệu lực
04/04/2024

80752 Máy thở cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 124922PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

80753 Máy thở chức năng cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 11/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

80754 Máy thở chức năng cao và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 010/180000024/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG Còn hiệu lực
12/06/2019

80755 Máy thở CPAP cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2609CL 24/06/19 Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Thành An Còn hiệu lực
23/12/2019

80756 Máy thở CPAP và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 012/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
12/06/2019

80757 Máy thở dạng xách tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 288-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

80758 Máy thở di động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1645/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Quốc tế INTET Còn hiệu lực
03/07/2019

80759 Máy thở di động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180687-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
23/07/2019

80760 Máy thở di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3098CL18/11/19 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
11/12/2021