STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80761 Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181658 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/05/2021

80762 Máy đo nồng độ oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1969/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL Còn hiệu lực
17/09/2021

80763 Máy đo nồng độ oxy bão hòa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181841 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
08/09/2021

80764 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu SpO2 kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 81721CN/190000014/PCBPL-BYT Đặng Thị Thuý Hoàn Còn hiệu lực
29/09/2021

80765 Máy đo nồng độ bão hòa oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1232/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
30/07/2021

80766 Máy đo nồng độ bão hòa oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0749PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

80767 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy ( SpO2 ) trong máu cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210115 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI Còn hiệu lực
03/03/2021

80768 Máy đo nồng độ bão hòa oxy (Máy đo nồng độ oxy SpO2) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 357.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ Còn hiệu lực
23/08/2021

80769 Máy đo nồng độ bão hòa oxy (Máy đo nồng độ oxy SpO2) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 357.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ Còn hiệu lực
23/08/2021

80770 Máy đo nồng độ bão hòa oxy (Máy đo nồng độ oxy SpO2) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 448.21/180000026/PCBPL-BYT PHẠM HỮU NĂM Còn hiệu lực
11/09/2021

80771 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 14/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Đã thu hồi
21/07/2021

80772 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 17/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
22/07/2021

80773 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 21/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
12/08/2021

80774 Máy đo nồng độ bão hòa oxy não và mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020335/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO Còn hiệu lực
22/12/2020

80775 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 064-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
24/07/2019

80776 Máy đo nồng độ bảo hòa Oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 090-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

80777 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 795 PL CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Còn hiệu lực
08/01/2020

80778 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 206-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Và Kỹ Thuật Y.E.S Việt Nam Còn hiệu lực
17/02/2020

80779 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 142/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

80780 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0223/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Đã thu hồi
14/08/2021