STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80761 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01210718 Công ty TNHH Thiết bị Y tế MEDENT Còn hiệu lực
26/08/2019

80762 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1419/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent Còn hiệu lực
17/05/2021

80763 Sứ răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1336/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

80764 Sứ thủy tinh nha khoa TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2793PL Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nha Phúc Đăng Còn hiệu lực
22/12/2019

80765 Sứ đắp răng giả và dung dịch trộn sứ đắp răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 012-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2022

80766 Sữa rửa mặt thảo dược TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2985L CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
10/12/2019

80767 Sữa tắm gội trẻ em ANLA TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3019 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARMA Còn hiệu lực
22/12/2019

80768 Súc họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 607/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA ĐÔNG ANH Còn hiệu lực
01/09/2021

80769 Súc họng Infadin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 369/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
01/04/2020

80770 Súc miệng chiết xuất Lá Xoài TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4010-2 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
27/09/2021

80771 Súc miệng chiết xuất Trà Xanh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4010-1 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
27/09/2021

80772 Súc miệng họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181660 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Còn hiệu lực
23/04/2021

80773 SÚC MIỆNG PV TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 16.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Còn hiệu lực
04/12/2019

80774 SULFOLYSER TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 037/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

80775 Súng bắn Silicone lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210256 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
22/04/2021

80776 Súng Bắn Trĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 677/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
29/06/2020

80777 Súng Bắn Trĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 664/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
29/06/2020

80778 Súng bắn xi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 161/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Còn hiệu lực
05/03/2021

80779 Súng bắn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190228.1-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
14/10/2019

80780 Súng bơm áp lực đẩy xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/461 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021