STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80761 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện đi kèm (Custo Guard 1, 3) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 02.20/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
23/03/2020

80762 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 17/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
07/10/2020

80763 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

80764 Máy theo dõi điện tim và phụ kiện. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 24/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
28/01/2021

80765 Máy theo dõi độ bão hòa oxy máu và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 59.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SYRENA PHÚ QUỐC Còn hiệu lực
23/12/2019

80766 Máy theo dõi độ gây mê sâu và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

80767 Máy theo dõi độ mê sâu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 864/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Còn hiệu lực
30/07/2020

80768 Máy theo dõi độ sâu gây mê và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 414/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2019

80769 Máy theo dõi độ sâu gây mê và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

80770 Máy theo dõi độ sâu gây mê và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 80/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

80771 Máy theo dõi đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-552-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
29/06/2019

80772 Máy theo dõi đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 520/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT QUANG HƯNG Còn hiệu lực
24/06/2020

80773 Máy theo dõi đường huyết TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3039 PL-TTDV/ Công ty TNHH Thiết bị An Việt Còn hiệu lực
13/06/2021

80774 Máy thị trường kế tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01E/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

80775 Máy thị trường kế tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 101021VI/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
17/11/2021

80776 Máy thiết lập xét nghiệm tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC QMD-RA-D-06-04/2023/PL Còn hiệu lực
07/04/2023

80777 MÁY THỞ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM 02-2019/TN-UTAS/170000021/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT THIÊN NAM Còn hiệu lực
24/07/2019

80778 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL01/170000067/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tài Lộc Còn hiệu lực
24/10/2019

80779 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018852 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
25/12/2019

80780 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018852/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
26/02/2020