STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80781 Máy thở không xâm nhập TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 0922/DMED/BPL Còn hiệu lực
24/10/2022

80782 Máy thở không xâm nhập TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6202021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2022

80783 Máy thở không xâm nhập TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDJIN 04/2023/QĐ-PL Còn hiệu lực
26/05/2023

80784 Máy thở không xâm nhập TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDJIN 09/2023/QĐ-PL-MICOMME Đã thu hồi
26/04/2023

80785 Máy thở không xâm nhập (BCPAP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI VTHY02-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái tại Hưng Yên Còn hiệu lực
21/12/2021

80786 Máy thở không xâm nhập BiPAP và CPAP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 19-VBPL/VTM Còn hiệu lực
05/01/2024

80787 Máy thở không xâm nhập CPAP TTBYT Loại B Công ty cổ phần Meiko Automation 133/20/170000116/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

80788 Máy thở không xâm nhập CPAP 4.0 TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 39/170000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Meiko Automation Còn hiệu lực
27/07/2020

80789 Máy thở không xâm nhập dùng cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 12/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

80790 Máy thở không xâm nhập dùng cho trẻ sơ sinh và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 13/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/07/2023

80791 Máy thở không xâm nhập và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6212021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

80792 Máy thở nCPAP cho nhi, sơ sinh và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2030/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
02/02/2021

80793 Máy thở trợ thở CPAP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020491/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SBG VIỆT Còn hiệu lực
11/06/2021

80794 Máy thở và các linh phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2057/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
25/01/2021

80795 Máy thở và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

80796 Máy thở và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 62/MED0418/ Máy thở và phụ kiện - Newport HT70 series Còn hiệu lực
19/08/2019

80797 Máy thở và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 227/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

80798 Máy thở và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1575/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
17/11/2019

80799 Máy thở và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 320 VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái Còn hiệu lực
19/11/2019

80800 Máy thở và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 774-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
08/06/2020