STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80781 Que thử bán định lượng nồng độ LH trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ALESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/12/2021

80782 Que thử chẩn đoán sinh non TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018602 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
24/10/2019

80783 QUE THỬ CHLORINE DIAQUANT® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0009/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
15/08/2019

80784 Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 108/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Công Còn hiệu lực
30/10/2019

80785 Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 108/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Công Còn hiệu lực
30/10/2019

80786 Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 111/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
31/10/2019

80787 Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 111/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
31/10/2019

80788 Que thử dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018130 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
28/06/2019

80789 Que thử dùng cho máy nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 802 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Hạnh Còn hiệu lực
21/05/2021

80790 Que thử dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-868/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
19/11/2019

80791 Que thử dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-868/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
19/11/2019

80792 Que thử dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 19052021 Còn hiệu lực
27/06/2022

80793 Que thử dùng cho máy sinh hóa khô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 026-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
18/12/2019

80794 Que thử dùng cho máy sinh hóa khô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 018-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

80795 Que thử dùng cho máy xét nghiệm ammonia trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 026-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
18/12/2019

80796 Que thử dùng cho máy xét nghiệm Ammonia trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 018-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

80797 Que thử dùng cho máy xét nghiệm ammonia trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 001/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

80798 Que thử dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 026-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
18/12/2019

80799 Que thử dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2191/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thắng Việt Còn hiệu lực
16/12/2021

80800 Que thử dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1549 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022