STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80821 Máy theo dõi độ sâu gây mê và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 414/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2019

80822 Máy theo dõi độ sâu gây mê và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

80823 Máy theo dõi độ sâu gây mê và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 80/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

80824 Máy theo dõi đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-552-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
29/06/2019

80825 Máy theo dõi đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 520/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TBYT QUANG HƯNG Còn hiệu lực
24/06/2020

80826 Máy theo dõi đường huyết TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3039 PL-TTDV/ Công ty TNHH Thiết bị An Việt Còn hiệu lực
13/06/2021

80827 Máy thị trường kế tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01E/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

80828 Máy thị trường kế tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 101021VI/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
17/11/2021

80829 Máy thiết lập xét nghiệm tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC QMD-RA-D-06-04/2023/PL Còn hiệu lực
07/04/2023

80830 MÁY THỞ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM 02-2019/TN-UTAS/170000021/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT THIÊN NAM Còn hiệu lực
24/07/2019

80831 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL01/170000067/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tài Lộc Còn hiệu lực
24/10/2019

80832 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018852 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
25/12/2019

80833 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018852/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Còn hiệu lực
26/02/2020

80834 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191606 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
03/03/2020

80835 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 676-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Fininse Việt Nam Còn hiệu lực
18/04/2020

80836 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 881/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

80837 máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 52/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

80838 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 90/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

80839 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 232/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH METRAN VITEC Còn hiệu lực
05/03/2021

80840 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0002/170000021/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Còn hiệu lực
29/03/2021