STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80841 Máy thở TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3929-5 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Thành An Còn hiệu lực
01/08/2021

80842 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 016-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
01/09/2021

80843 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-09/210000016/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
25/10/2021

80844 Máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2260/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
16/11/2021

80845 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 97-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

80846 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 98-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

80847 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 160/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

80848 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-17/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2022

80849 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 121-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
05/08/2022

80850 MÁY THỞ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 25/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
15/08/2022

80851 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 20/2022-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2022

80852 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 121922PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

80853 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 3/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/10/2022

80854 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 671/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

80855 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0010722/QRA Còn hiệu lực
06/01/2023

80856 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 105/2022/PL-VQ Còn hiệu lực
15/05/2023

80857 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRIVINA 28823/TVN/PL Còn hiệu lực
28/08/2023

80858 máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN ARIA 104 /VBPL Còn hiệu lực
04/04/2024

80859 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Siaretron 1000 IPER /VBPL Còn hiệu lực
04/04/2024

80860 Máy thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0000622/QRA Đã thu hồi
07/02/2022