STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80841 Tăm bông lấy dịch họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
28/12/2021

80842 Tăm bông lấy dịch tỵ hầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
28/12/2021

80843 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICON 110 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
08/03/2021

80844 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 2442021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Biolab Còn hiệu lực
06/07/2021

80845 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3905-4 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y tế Minh Nhật Còn hiệu lực
04/08/2021

80846 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 55321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FREDDA Còn hiệu lực
12/08/2021

80847 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 29-21/200000038/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư Y tế Mitraco Còn hiệu lực
25/08/2021

80848 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3989-7 PL-TTDV Công ty TNHH thiết bị An Việt Còn hiệu lực
09/09/2021

80849 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3928-6 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
13/10/2021

80850 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4011-9 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Unistar Việt Nam Còn hiệu lực
21/10/2021

80851 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS 014.2021/PLTTBYT-IDICS Công ty cổ phần IDICS Còn hiệu lực
08/12/2021

80852 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 06/2022/KQPL-ABTLH Còn hiệu lực
22/03/2022

80853 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 06-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

80854 Tăm bông lấy mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 758/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

80855 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1989/170000077/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần hoá chất thiết bị Phòng thí nghiệm và Công nghệ Còn hiệu lực
24/05/2021

80856 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021209/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
08/07/2021

80857 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021302A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Còn hiệu lực
30/07/2021

80858 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210591-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
31/07/2021

80859 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021327/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

80860 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3957-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT Còn hiệu lực
12/08/2021