STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80881 Tua vít T7 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

80882 Tua vít T7 và nắp khóa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

80883 Tua vít T8 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

80884 Tua vít T8 và nắp khóa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

80885 Tua vít T8 và nắp khóa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd. tại Hà Nội Còn hiệu lực
02/10/2019

80886 Tuabin sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200802 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
31/12/2020

80887 TUBE LI TÂM/ PCR 0.2ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2428A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

80888 Tube ly tâm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3109-1S PL-TTDV CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
24/09/2021

80889 TUBE PCR ĐƠN & DẢI (STRIP) 8 ỐNG PCR TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 02/2022/TBR-KQPL Còn hiệu lực
20/07/2022

80890 Tuberculosis IgG/IgM cassette 40 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

80891 Tuberculosis rapid test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YN002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

80892 Tuberculosis rapid test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YN002a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

80893 Túi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 34.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Còn hiệu lực
06/12/2019

80894 Túi ép tiệt trùng các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 02.26-2020/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
27/02/2020

80895 Túi (bóng) bóp giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
13/09/2019

80896 Túi (bóng) bóp giúp thở TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 020-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
16/09/2019

80897 Túi (bóng) bóp giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 020-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
16/09/2019

80898 Túi (bóng) bóp giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 03/2022/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
14/03/2022

80899 Túi 100 ml Non-PVC Bags 100mL with Flip off stopper DAB 203 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 337-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

80900 Túi 250 ml Non-PVC Bags 250mL with Flip off stopper DAB 203 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 337-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019