STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80881 Máy xả khí sạch di dộng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 169.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Còn hiệu lực
18/06/2021

80882 Máy xạ trị áp sát và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 160A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
16/07/2019

80883 Máy xạ trị áp sát và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 209A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
05/08/2021

80884 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 160A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
16/07/2019

80885 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 160/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
16/07/2019

80886 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 155A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
16/07/2019

80887 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 27/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
16/07/2019

80888 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 209/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
07/11/2019

80889 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 209A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
05/08/2021

80890 Máy xác định nhóm máu tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 210/2023/NP-PL Còn hiệu lực
12/10/2023

80891 Máy xác định nhóm máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-47/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
25/11/2019

80892 Máy xay bệnh phẩm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 04/22/PL-TP/NOU Còn hiệu lực
14/10/2022

80893 Máy xay cắt bệnh phẩm (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181766 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/07/2021

80894 Máy xay cắt bệnh phẩm qua nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 3008225/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

80895 Máy xẻ cước TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181800 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG Còn hiệu lực
10/08/2021

80896 Máy xét nghiệm sinh học phân tử và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC QMD-RA-D-06-28/2023/PL Còn hiệu lực
26/12/2023

80897 Máy xét nghiêm TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1611/MERAT-2020 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sơn Trà Còn hiệu lực
19/12/2020

80898 Máy xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 24/PL/HL.2023 Còn hiệu lực
20/03/2023

80899 Máy xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 26/PL/HL.2023 Đã thu hồi
11/04/2023

80900 Máy xét nghiệm HbA1C; Bộ thuốc thử cho máy xét nghiệm HbA1C TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/12.25-VA/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Đã thu hồi
29/06/2019