STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80901 Túi bao ngoài O-Wrap TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-2 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
12/10/2020

80902 Túi bao ngoài O-Wrap(các loại) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-2 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
21/05/2021

80903 Túi bảo quản đông sâu tế bào (các loại) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3449 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
05/11/2020

80904 Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM 02/PLTTBYT/BIO-ORIGEN Còn hiệu lực
25/05/2022

80905 Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore 10-25ml (CryoStore 25 EVA Freezing Bag, 10 - 25 ml, TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3449PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
11/11/2020

80906 Túi bảo quản đông sâu tế bào gốc 50mL (CryoMACS Freezing Bag 50) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3244-1S22/4/2020 PL-TTDV Công Ty TNHH Biogroup Vietnam Còn hiệu lực
11/11/2020

80907 Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn các loại TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
06/01/2021

80908 Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn CryoStore 5x6ml (CryoStore Multi-Chamber Bag) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
12/10/2020

80909 Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn CryoStore 5x6ml(CryoStore Multi-Chamber Bag) ,Túi bảo quản đông sâu tế bào đa ngăn CryoStore 4x6ml (CryoStore Multi-Chamber Bag),Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore(các loại) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
21/05/2021

80910 Túi bảo vệ hệ thống kính vi phẫu, hệ thống định vị trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 03/2019/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
03/06/2019

80911 Túi bệnh phẩm mổ nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VP002/170000073/ PCBPL-BYT Công ty CP TM- DV-XNK Viên Phát Đã thu hồi
20/12/2019

80912 Túi bệnh phẩm mổ nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VP002/170000073/ PCBPL-BYT (ban hieu chinh) CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Còn hiệu lực
21/10/2020

80913 Túi bọc kháng khuẩn máy tạo nhịp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 49/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

80914 Túi bơm áp lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181172 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT Còn hiệu lực
16/07/2020

80915 Túi bóp áp lực truyền dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 029 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
23/07/2019

80916 TÚI BÓP ÁP LỰC TRUYỀN DỊCH CÓ ĐỒNG HỒ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 008 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
08/07/2019

80917 Túi cách ly TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 183-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
18/03/2020

80918 Túi cấy mô ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 31/MED1119 CÔNG TY TNHH HANSBIOMED VIETNAM Còn hiệu lực
20/02/2020

80919 Túi chân không cố định bệnh nhân xạ trị (Túi chân không cố định toàn thân) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018596 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

80920 Túi chân không cố định toàn thân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 02/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
31/08/2022