STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80921 Máy X-quang răng cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV REMEDI VINA 01-2022/KQPL/RMDVN Còn hiệu lực
25/02/2022

80922 Máy X-quang răng cận chóp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP2008-20/170000112/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
06/11/2023

80923 Máy X-Quang răng toàn cảnh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 476/MED1218/ CÔNG TY TNHH HDX VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

80924 Máy X-quang răng toàn cảnh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC PL2022-0112 Còn hiệu lực
06/11/2023

80925 Máy X-quang răng toàn cảnh (Tiếng Anh: Dentio) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 347-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH HDX Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

80926 Máy X-quang răng toàn cảnh (Tiếng Anh: Dinnova3) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 347-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH HDX Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

80927 Máy X-quang răng toàn cảnh kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 005-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
04/02/2020

80928 Máy X-quang thường quy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 07/VL/PL Còn hiệu lực
18/08/2022

80929 Máy X-quang toàn cảnh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20220816/SD/BPL Còn hiệu lực
16/08/2022

80930 Máy X-quang toàn cảnh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20221019/PL-ANE Còn hiệu lực
19/10/2022

80931 Máy X-Quang U-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

80932 Máy X-Quang U-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

80933 Máy X-Quang U-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

80934 Máy X-Quang U-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

80935 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 20/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
19/06/2019

80936 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 33/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
19/06/2019

80937 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 50/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
19/06/2019

80938 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 115/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

80939 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 117/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

80940 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 118/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
28/06/2019