STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80941 Túi chứa dịch não tủy tiêu chuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181837 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
08/09/2021

80942 Túi chứa dịch thải, Miếng dính dạng gel, Miếng lót với ống hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018212 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
24/08/2019

80943 Túi chứa dịch thải, Miếng dính dạng gel, Miếng lót với ống hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018142 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
26/11/2019

80944 Túi chứa dịch đa chức năng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 141-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021

80945 Túi chứa dinh dưỡng kèm dây truyền các loại dùng cho máy bơm nuôi ăn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 9421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Còn hiệu lực
25/08/2021

80946 Túi chứa khí (Ballon) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191566 –ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐĂNG BẢO Còn hiệu lực
23/12/2019

80947 Túi chứa mẫu hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SB003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO Còn hiệu lực
20/12/2019

80948 Túi chứa máu, Phụ kiện máy COMTEC TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 198/170000006/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
05/02/2020

80949 Túi chứa nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 77/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Còn hiệu lực
09/06/2019

80950 Túi chứa nước tiểu có dây TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN 295/VT/PLTBYT/SYT Công ty TNHH TM DV Vũ Thuận Còn hiệu lực
27/06/2019

80951 Túi chứa phân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/08.27-BHC-2/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
23/06/2019

80952 Túi chứa thải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03200617 Công ty TNHH DP và TTBYT Đại Trường Sơn Còn hiệu lực
20/06/2019

80953 Túi chứa thải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02200418 Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Đại Trường Sơn Còn hiệu lực
03/09/2019

80954 Túi chườm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 203/170000116/PCBPL-BYT...., Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
02/10/2019

80955 Túi chườm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 91/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHh trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
06/10/2019

80956 Túi chườm lạnh TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 219-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/07/2019

80957 Túi chườm lạnh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1382 CL20/12/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
08/10/2020

80958 Túi chườm lạnh (bằng vải) các size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180524-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/09/2022

80959 Túi chườm ngải nhung Nguyên Thảo TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 164.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ NGA Còn hiệu lực
04/06/2020

80960 Túi chườm nóng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 219-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/07/2019