STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80961 Máy soi thanh quản bằng Video và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210650-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
16/08/2021

80962 Máy soi tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018879 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Còn hiệu lực
05/02/2020

80963 Máy soi tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210899-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị - Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành Còn hiệu lực
30/11/2021

80964 MÁY SOI TĨNH MẠCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 140324/PL-QA Còn hiệu lực
14/03/2024

80965 May soi tu cung kem phu kien TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1722 PL -TTDV Công ty Cổ phần Trang Thiết bị Y tế Đức Tín Còn hiệu lực
27/11/2019

80966 MÁY SOI VEN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 216/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN Còn hiệu lực
21/05/2020

80967 Máy soi ven TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181103 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/05/2020

80968 Máy soi ven TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1122/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
07/10/2020

80969 MÁY SOI VEN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA 01/2022/PLTTBYT-LG Còn hiệu lực
10/08/2022

80970 Máy soi ven TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH 20230711/CBPL-BM Còn hiệu lực
12/07/2023

80971 Máy soi ven TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH 01-0311/2023/HA-PL Còn hiệu lực
03/11/2023

80972 Máy soi ven TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HÀ ANH 01-03052024/HA-PL Còn hiệu lực
06/05/2024

80973 MÁY SOI VEN VÀ PHỤ KIỆN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 87/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ thuật MSD Còn hiệu lực
08/06/2020

80974 Máy soi ven, tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 3101/2024/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
31/01/2024

80975 Máy soi y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 24082023TBA Đã thu hồi
24/08/2023

80976 Máy soi y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 24082023TBA Còn hiệu lực
15/11/2023

80977 Máy soi đáy mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Tấn Hưng DCYK Còn hiệu lực
15/07/2019

80978 Máy soi đáy mắt trực tiếp và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 051122KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

80979 Máy soi đếm tế bào nội mô giác mạc kèm phụ kiện. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2212-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

80980 Máy soi đếm tế bào nội mô giác mạc kèm phụ kiện. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-12/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022