STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80961 Túi chườm nóng lạnh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1382CL20/12/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Đã thu hồi
02/10/2020

80962 Túi chườm nóng lạnh TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1382 CL20/12/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
08/10/2020

80963 Túi chườm nóng lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC 20220506/PL-SBC/PCBPL Còn hiệu lực
10/05/2022

80964 Túi chườm nóng lạnh (Hot/ Cold Gel) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 324-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Gas Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

80965 TÚI CHƯỜM NÓNG, LẠNH (ĐA NĂNG) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 180000592/PCBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Còn hiệu lực
05/03/2021

80966 Túi chườm nóng/ lạnh (Hot/ cold Gel) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 054-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Gas Việt Nam Còn hiệu lực
22/03/2021

80967 Túi chườm nóng/ lạnh (Hot/cold Gel) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GAS VIỆT NAM 01.08/2022/GVN Còn hiệu lực
18/08/2022

80968 Túi chườm nóng/lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 202-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Hoàng Thịnh Phát Còn hiệu lực
17/09/2019

80969 Túi chườm nóng/lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 344/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/07/2022

80970 Túi chườm R&R các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 216-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
01/08/2019

80971 Túi Chườm Thông Tia Sữa Lansinoh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018199 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
24/08/2019

80972 Túi chườm y tế nóng lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191193 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/10/2019

80973 Túi chuyên dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 442/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÁCH THẢO Còn hiệu lực
19/06/2020

80974 Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3431 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Còn hiệu lực
13/05/2020

80975 Túi cuộn tiệt trùng loại phồng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3431 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Còn hiệu lực
13/05/2020

80976 Túi cuộn Tyvek TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2541-7 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Bách Việt Còn hiệu lực
21/12/2019

80977 Túi dẫn lưu chứa dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191293 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY THÔNG Còn hiệu lực
20/03/2020

80978 Túi dẫn lưu chứa nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 018-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
16/09/2019

80979 Túi dẫn lưu dịch có Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 045 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
11/07/2019

80980 Túi dẫn lưu dịch có Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 030 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
23/07/2019