STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80981 Máy thu nhận tín hiệu điện tim 24 giờ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 41/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
02/08/2019

80982 Máy thu nhận và truyền phát dữ liệu hình ảnh, âm thanh và phụ kiện đi kèm dùng trong việc khám chữa bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1690/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp Y tế từ xa Hoàng Đạo Còn hiệu lực
27/07/2019

80983 Máy thử số kính kỹ thuật số tự động kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2214-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

80984 Máy thử số kính kỹ thuật số tự động kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-14/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

80985 Máy thử thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 12/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

80986 Máy thử thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 14/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

80987 Máy thử thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 23-5/TA-BPL Còn hiệu lực
24/10/2023

80988 Máy thử thị lực kỹ thuật số và phụ kiện, Màn chiếu thị lực TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4041-1 PL-TTDV Công ty TNHH Phát Triển Còn hiệu lực
30/11/2021

80989 Máy Thử Thị Lực Liên Hoàn Tự Động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 04USA/170000032/PBCPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
26/06/2019

80990 Máy thu và phát tín hiệu của thiết bị cấy trong cơ thể TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 01/2023/PCBPL-DMEC Còn hiệu lực
07/03/2023

80991 Máy thu và phát tín hiệu của thiết bị cấy trong cơ thể TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 023/170000058/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/03/2022

80992 Máy thử đường huyết TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 813 PL Công ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Cao TM Còn hiệu lực
08/01/2020

80993 Máy thử đường huyết GlucoDr.autoTM A, Que thử đường huyết dành cho máy đo đường huyết GlucoDr.autoTM A, TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2239 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGUYỄN VY Còn hiệu lực
23/11/2021

80994 Máy thử đường huyết tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 1109-CDP/AGM4000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

80995 Máy thử đường huyết tự động Gluco Dr. Auto TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020625/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/07/2022

80996 Máy thử đường huyết tự động GlucoDr TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 110 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
16/03/2020

80997 Máy thử đường huyết tự động GlucoDr.One TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 1207-CDP/4200AGM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/12/2022

80998 Máy thử đường huyết và phụ kiện đi kèm và Que thử đường huyết dùng trên máy đo đường huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 29HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
31/07/2019

80999 Máy thử đường huyết và phụ kiện đi kèm và Que đường huyết dùng trên máy đo đường huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 110822/HN-NINGBO Đã thu hồi
14/11/2022

81000 Máy thử đường huyết, Cholesterol, Uric Acid (Nesco) và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2205/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023