STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80981 QUE THỬ THAI QUICK TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3868 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Còn hiệu lực
08/07/2021

80982 Que thử thai Quicksmile TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 27/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DƯỢC PHẨM CHÂU ÂU Còn hiệu lực
13/03/2020

80983 Que thử thai Rapid Pregnancy HCG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 22021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANIPHAR VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/04/2021

80984 Que thử thai Saxumi HCG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 22021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NANIPHAR VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/04/2021

80985 Que thử thai SEAVITAL TEST TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 215/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH Còn hiệu lực
13/03/2020

80986 Que thử tồn dư Clo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 336/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
28/06/2019

80987 Que thử tồn dư clo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210244 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2021

80988 Que thử tồn dư Clo Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2365 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020

80989 Que thử tồn dư Formaldehyde Serim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2366 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020

80990 Que thử tồn dư Peroxide TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210245 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2021

80991 Que thử tồn dư peroxide Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2367 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020

80992 Que thử tồn dư peroxide Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 03.22/TS-BPL Còn hiệu lực
14/03/2023

80993 Que thử tồn dư peroxide trong nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2512 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

80994 Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 026-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
18/12/2019

80995 Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 018-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

80996 Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 11/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

80997 Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine (Que thử phát hiện Amphetamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

80998 Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 63/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2021

80999 Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2713CL30/719 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

81000 Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 39/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
15/09/2022