STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81021 Ống soi mềm fiber đặt nội khí quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 37/062022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
03/06/2022

81022 Ống soi mềm fiber đường mật TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 20.3/032023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
07/03/2023

81023 Ống soi mềm video mũi xoang-thanh quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 45.1/112022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
01/11/2022

81024 Ống soi mềm video niệu quản - bể thận TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 35.1/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
06/10/2022

81025 Ống soi mềm video đặt nội khí quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 37.1/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
10/08/2022

81026 Ống soi mini và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210069 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
05/02/2021

81027 Ống soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019609/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ An Pha Còn hiệu lực
20/12/2019

81028 Ống soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210068 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
05/02/2021

81029 Ống soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210432-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
30/06/2021

81030 Ống soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210890-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
30/11/2021

81031 Ống soi niệu quản,bể thận TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 43021CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trivina Còn hiệu lực
03/08/2021

81032 Ống soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

81033 Ống soi quang học bể thận loại nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 43021CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trivina Còn hiệu lực
03/08/2021

81034 Ống soi quang học cho phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRIVINA 120922/BPL/TVN Còn hiệu lực
16/12/2022

81035 Ống soi quang học cỡ nhỏ cho nội soi tuyến nước bọt TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 38/062022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
03/06/2022

81036 Ống soi quang học cỡ nhỏ cho nội soi tuyến nước bọt TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 38/052023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
16/05/2023

81037 Ống soi quang học dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 242/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Hải Khoa Còn hiệu lực
06/12/2020

81038 Ống soi quang học và dây dẫn sáng quang học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY Y TẾ NAM VIỆT 22042022/PLB-NV Còn hiệu lực
22/04/2022

81039 Ống soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 88221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu DNN Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2021

81040 Ống soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ SAO VIỆT 01/PL/SV Còn hiệu lực
16/05/2022