STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81041 Túi ép tiệt trùng cuộn phồng, túi tiệt trùng tự hàn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1975 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
15/02/2021

81042 Túi ép tiệt trùng dẹp các Size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL022/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

81043 Túi ép tiệt trùng dẹp các Size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL047/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

81044 Túi ép tiệt trùng dùng trong diệt khuẩn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 0044/190000029/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
03/11/2020

81045 Túi ép tiệt trùng dùng trong diệt khuẩn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 0060/190000029/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
14/07/2021

81046 Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 02/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
05/06/2019

81047 Túi ép tiệt trùng loại dẹp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0208/DUONG GIA/BPL Còn hiệu lực
03/08/2022

81048 Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 678/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/06/2020

81049 Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 678/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/06/2020

81050 Túi ép tiệt trùng Sterileright TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 476.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Còn hiệu lực
30/09/2021

81051 TÚI ÉP TIỆT TRÙNG, BĂNG KEO HẤP TIỆT TRÙNG CÁC KÍCH THƯỚC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 28/90-170000159/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Lợi Còn hiệu lực
13/11/2019

81052 TÚI ÉP TIỆT TRÙNG, BĂNG KEO HẤP TIỆT TRÙNG CÁC KÍCH THƯỚC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 29/90-170000159/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Lợi Còn hiệu lực
13/11/2019

81053 Túi ép tiệt trùng, bằng nhựa, dùng trong y tế (Unprinted pouch) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 138.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Còn hiệu lực
26/05/2021

81054 Túi ép tiệt trùng Tyvek (Túi ép Tyvek, Giấy cuộn Tyvek) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1485 TTDV CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Còn hiệu lực
30/10/2019

81055 Túi ép Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020512/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021

81056 Túi ép Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021255/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021

81057 Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn TYVEK với chỉ thị hóa học STERRAD TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-172-2018 Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Đã thu hồi
26/06/2019

81058 Túi ép đựng dụng cụ tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01/07/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
14/07/2021

81059 Túi ép đựng dụng cụ tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01/10/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
25/10/2021

81060 Túi Exactamix EVA 1000ml TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2055/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
10/08/2020