STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81061 Máy tiệt khuẩn tích hợp hai công nghệ, tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng Formaldehyde và tiệt khuẩn nhiệt độ cao bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 0189/2023/KQPL-CV Còn hiệu lực
21/03/2024

81062 Máy tiệt khuẩn/Máy đuổi khí TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-018-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
02/07/2021

81063 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 455-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
27/08/2019

81064 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 203/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
04/03/2021

81065 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2150A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
25/10/2021

81066 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6152021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

81067 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6162021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

81068 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL 01-PL/2023/ WEMBLEY Còn hiệu lực
21/04/2023

81069 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE 10/2023/PLS- SARAH LE Còn hiệu lực
30/08/2023

81070 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 74/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KOREA LEADERS Đã thu hồi
03/08/2019

81071 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG BÌNH 001/2023/PL_CB Đã thu hồi
23/09/2023

81072 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181070 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
02/05/2020

81073 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1864/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO Còn hiệu lực
11/12/2020

81074 Máy tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181157 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
01/07/2020

81075 Máy tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181157/2 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
06/08/2020

81076 Máy tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181146 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
24/06/2020

81077 Máy tiệt trùng (khuẩn) nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181070/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/05/2020

81078 Máy tiệt trùng áp suất hơi nước kiểu hình trụ nằm ngang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20230401/VINALAB/ NAN Còn hiệu lực
13/04/2023

81079 Máy tiệt trùng bằng E.O GAS (E.O GAS STERILIZER) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 069-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Young Chemical Vina Còn hiệu lực
26/07/2019

81080 Máy tiệt trùng bằng Ethylene Oxide và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2587/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
28/12/2021