STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81141 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK02_v00 Đã thu hồi
31/03/2022

81142 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/ADK03_v00 Còn hiệu lực
31/03/2022

81143 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/SCR01_v00 Còn hiệu lực
31/03/2022

81144 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ARDx/JENA03_v00 Còn hiệu lực
01/04/2022

81145 Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp lòng mạch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AVD/DFOptis_v1.0 Còn hiệu lực
06/01/2023

81146 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
01/06/2022

81147 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 11/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
28/06/2022

81148 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-74/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

81149 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 14-2023/PL-PT Còn hiệu lực
15/03/2023

81150 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-73/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2023

81151 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-73/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2023

81152 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 23-2023/PL-PT Còn hiệu lực
21/03/2023

81153 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 17-2023/PL-PT Còn hiệu lực
21/03/2023

81154 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 39-2023/PL-PT Còn hiệu lực
23/03/2023

81155 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 18/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

81156 Ống thông chẩn đoán mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 20/2023/PLTTBYT-HH Đã thu hồi
02/06/2023

81157 Ống thông chẩn đoán mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-G18-221108-0018 Còn hiệu lực
14/11/2022

81158 Ống thông chẩn đoán Polaris X Steerable Decapolar Mapping Catheters TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-065/170000052/PCBPL-BYT VPĐD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
28/06/2019

81159 Ống thông chẩn đoán Rainbow TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020194/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI Còn hiệu lực
19/05/2020

81160 Ống thông chẩn đoán thăm dò điện sinh lý TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 227/170000025/PCBPL-BYT VPĐD. BIOTRONIK Asia Pacific PTE. LTD., tại TP. HCM Còn hiệu lực
27/06/2019