STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81141 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020521/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021

81142 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020522/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021

81143 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020554/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021

81144 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021260/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021

81145 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021261/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021

81146 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021262/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021

81147 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021266/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021

81148 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma ALLClear TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-584-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

81149 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp, công nghệ hydrogen peroxide TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 780/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

81150 Máy tiệt khuẩn tích hợp hai công nghệ, tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng Formaldehyde và tiệt khuẩn nhiệt độ cao bằng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 0189/2023/KQPL-CV Còn hiệu lực
21/03/2024

81151 Máy tiệt khuẩn/Máy đuổi khí TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-018-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
02/07/2021

81152 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 455-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
27/08/2019

81153 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 203/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
04/03/2021

81154 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2150A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
25/10/2021

81155 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6152021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

81156 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6162021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

81157 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL 01-PL/2023/ WEMBLEY Còn hiệu lực
21/04/2023

81158 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE 10/2023/PLS- SARAH LE Còn hiệu lực
30/08/2023

81159 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 74/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ KOREA LEADERS Đã thu hồi
03/08/2019

81160 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG BÌNH 001/2023/PL_CB Đã thu hồi
23/09/2023