STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81141 Thiết bị đo nhãn áp tiếp xúc Appa Applanation Tonometer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HD007a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
27/09/2019

81142 Thiết bị đo nhiệt đô cơ thể điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020436A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ELITE DRAGON1873 Còn hiệu lực
07/08/2020

81143 Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 309-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
22/09/2021

81144 Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 258-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
08/11/2021

81145 Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 210-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
08/11/2021

81146 Thiết bị đo nhiệt độ kết hợp với xịt khử khuẩn TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 264.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN VIỆT Còn hiệu lực
04/08/2021

81147 Thiết bị đo nhiệt độ và nhận diện khuôn mặt kết hợp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 156.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HALLA ELECTRONICS VINA Còn hiệu lực
02/06/2021

81148 Thiết bị đo nồng độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi Redius PPG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1090/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PATIENT VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

81149 Thiết bị đo nồng độ oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021673DC/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2022

81150 Thiết bị đo nồng độ oxy (SPO2) và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020431/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
16/12/2021

81151 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 274-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
09/09/2021

81152 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 309-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
22/09/2021

81153 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 280-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM DV Tân Việt Mỹ Còn hiệu lực
08/11/2021

81154 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 250-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
08/11/2021

81155 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 228-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TẤN TÀI Còn hiệu lực
08/11/2021

81156 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 363-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
19/11/2021

81157 Thiết bị đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 635.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN ĐỨC VIỆT Còn hiệu lực
06/12/2021

81158 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 381-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TẤN TÀI Còn hiệu lực
24/12/2021

81159 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 405-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Trần Minh Tâm Còn hiệu lực
10/01/2022

81160 Thiết bị đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 02.03/PCBPL-BIO_OXY Đã thu hồi
02/03/2022