STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81141 Vít cuống cung đơn trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

81142 Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh độ dài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021073/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
16/03/2021

81143 Vít dây chằng tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021071/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
16/03/2021

81144 Vít DHS / DCS các loại, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1537/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y KHOA AN TÂM Còn hiệu lực
18/03/2020

81145 Vít DHS/DCS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 053/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
07/04/2020

81146 Vít DHS/DCS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 053/MDN/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

81147 Vít DHS/DCS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 053/MDN/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
13/10/2021

81148 Vít DIVERGENCE (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

81149 Vít dùng trong nắn chỉnh nha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 872-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Còn hiệu lực
20/05/2021

81150 Vít dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 031-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
05/02/2020

81151 Vít dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0064/200000039/PCBPL-BYT Công ty TNHH 3S Medical Còn hiệu lực
09/06/2021

81152 Vít dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED0321 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/04/2021

81153 Vít gắn chính giữa nẹp cột sống cổ Blue Mountain TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

81154 Vít gắn hai đầu nẹp cột sống cổ Blue Mountain TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

81155 Vít gắn phục hình TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2722 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Suredent Còn hiệu lực
03/01/2020

81156 Vít gắn với khung đệm cổ Blue Mountain TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

81157 Vít gắn đĩa đệm cột sống lưng Kili TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 266-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
01/10/2020

81158 Vít hàm mặt TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/0711/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

81159 Vít hàm mặt TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/0711/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

81160 Vít hàn trên dây cung tạo điểm dừng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 194-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019