STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81161 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 030523 - PL/TV Còn hiệu lực
15/06/2023

81162 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

81163 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

81164 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

81165 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

81166 Máy Trị Liệu Bằng Sóng Xung Kích Ngoài Cơ Thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2191/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

81167 Máy trị liệu bằng tần sóng can thiệp thấp (Máy điều trị điện xung) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM 1511/BPL-VMHN2023 Còn hiệu lực
12/12/2023

81168 Máy trị liệu bằng tia laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021691/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2023

81169 Máy trị liệu bằng tia laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 202319/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2023

81170 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

81171 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

81172 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

81173 Máy trị liệu bằng xung điện (loại tần số thấp/ trung/ tần số cao/tần số siêu âm/ hồng ngoại/ quang học) và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 051-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

81174 Máy trị liệu bằng xung điện (máy kích thích thần kinh cơ ngoài da) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 165-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cồ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
28/06/2019

81175 Máy trị liệu bằng xung điện (máy kích thích thần kinh cơ ngoài da) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 298-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
14/08/2019

81176 Máy trị liệu bằng điện trường cao áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210947 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT NHẬT VIỆT Còn hiệu lực
03/12/2021

81177 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 12/BPL-OST Còn hiệu lực
28/04/2022

81178 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

81179 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

81180 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021