STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81181 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-44 Còn hiệu lực
27/12/2023

81182 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-48 Còn hiệu lực
27/12/2023

81183 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT 03/2024/PLTTBYT/TVP Còn hiệu lực
30/01/2024

81184 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-19/2022/PL Đã thu hồi
28/06/2022

81185 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-HEMA-039-B Đã thu hồi
30/06/2022

81186 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-HEMA-041-B Đã thu hồi
30/06/2022

81187 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-HEMA-042-C Đã thu hồi
18/07/2022

81188 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-HEMA-040-C Đã thu hồi
18/07/2022

81189 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-112-C Đã thu hồi
05/09/2022

81190 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-110-C Đã thu hồi
05/09/2022

81191 Máy xét nghiệm huyết học tự động và hóa chất đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-1205 Còn hiệu lực
05/12/2022

81192 Máy xét nghiệm huyết học tự động XN-L series TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 06/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
09/01/2023

81193 Máy xét nghiệm huyết học và các linh, phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 18-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
29/06/2019

81194 Máy xét nghiệm huyết học và các phụ kiện đồng bộ (đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/0204/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
05/06/2019

81195 Máy xét nghiệm huyết học và hoá chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP1703/170000112/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2023

81196 Máy xét nghiệm huyết học và Mô-đun lấy mẫu tự động dùng cho máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 34-111119-SFRI/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

81197 Máy xét nghiệm huyết học và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1693/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
04/11/2020

81198 Máy xét nghiệm huyết học, hóa chất cho máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 38 PL-TTDV Còn hiệu lực
19/10/2023

81199 Máy xét nghiệm huyết học, phụ kiện và hóa chất đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 19/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
30/06/2019

81200 Máy xét nghiệm ion đồ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP MION-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023