STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81181 Que thử/ Khay thử/ Bút thử xét nghiệm định tính LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 174 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
27/10/2021

81182 Que thử/ Khay thử/ Bút thử xét nghiệm định tính LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 194 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

81183 Que thử/khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA HMS/062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

81184 Que thử/khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA HMS/062022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2022

81185 Que thử/khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rotavirus nhóm A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F 37/2022/PCBPL-DFU Đã thu hồi
21/03/2022

81186 Que thử/khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC DIAGNOSIS F 39/2022/PCBPL-DFU Đã thu hồi
21/03/2022

81187 Que thử đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG 1606-PLB-QDHLK Còn hiệu lực
29/06/2022

81188 Que xét nghiệm Dengue NS1 Ag TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

81189 Que xét nghiệm H.pylori Ag TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

81190 Que xét nghiệm HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

81191 Que xét nghiệm HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

81192 Que xét nghiệm HCV Ab TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

81193 Que xét nghiệm HIV 1/2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

81194 Que xét nghiệm Malaria Pf/Pan Ag TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

81195 Que xét nghiệm nhanh HIV- 1/2 tại chỗ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200088 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NOSOCOM Còn hiệu lực
30/10/2020

81196 Que xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 108/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

81197 Que xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 02-20/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
28/05/2020

81198 Que xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 39HQ/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
02/06/2020

81199 Que xét nghiệm Rubella IgM/IgG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019

81200 Que xét nghiệm Toxoplasma IgG/IgM TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 268 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEN ACTION Còn hiệu lực
19/11/2019