STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81221 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH005-tranmedicHC/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Còn hiệu lực
17/09/2019

81222 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TM006/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Còn hiệu lực
17/09/2019

81223 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 170/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Còn hiệu lực
03/11/2021

81224 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm theo máy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH001-transmedicHC/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE Còn hiệu lực
17/09/2019

81225 Máy xét nghiệm máu cầm tay và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm theo máy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TH001a/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
07/10/2020

81226 Máy xét nghiệm máu trong phân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 114 /170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2023

81227 Máy xét nghiệm máu trong phân và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM 05/2023/PLB-AFL Còn hiệu lực
14/12/2023

81228 Máy xét nghiệm máu tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2477 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2020

81229 Máy xét nghiệm Microalbumin, HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 109/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Công Còn hiệu lực
31/10/2019

81230 Máy xét nghiệm Microalbumin, HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 112/SHV-RC-2018/170000093/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng Còn hiệu lực
31/10/2019

81231 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 06PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2019

81232 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 103-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

81233 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 570 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
20/10/2019

81234 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

81235 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

81236 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

81237 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

81238 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181123 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
30/06/2020

81239 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 929/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/06/2021

81240 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-11/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
13/07/2021