STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81241 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2069/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2021

81242 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 372/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
05/11/2021

81243 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 373/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
05/11/2021

81244 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021514/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Còn hiệu lực
17/11/2021

81245 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

81246 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

81247 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

81248 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-05/2022/PL Còn hiệu lực
13/04/2022

81249 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-249/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

81250 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

81251 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-IA-017-D Còn hiệu lực
16/08/2022

81252 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-IA-017-D Còn hiệu lực
16/08/2022

81253 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 01/2023/VN Còn hiệu lực
31/01/2023

81254 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2302-PL-IA-196-D Còn hiệu lực
02/03/2023

81255 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 54/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2023

81256 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0003-2023 Còn hiệu lực
20/07/2023

81257 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 206 PL-TTDV Còn hiệu lực
01/08/2023

81258 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 011DIRUI/MD Còn hiệu lực
10/10/2023

81259 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 604/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2023

81260 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3880/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023