STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81261 Tay dao cắt đốt 2 nút bấm dùng 01 lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018818PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚC KHANG Còn hiệu lực
11/12/2019

81262 Tay Dao Cắt Đốt 2 Nút Bấm Dùng 1 Lần - Disposable ESU Pencil (Disposable Pencil Handswitch ESU Accessories) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1788/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
28/12/2020

81263 Tay Dao Cắt Đốt 2 Nút Bấm Dùng 1 Lần - Disposable ESU Pencil (Disposable Pencil Handswitch ESU Accessories) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1788 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
28/12/2020

81264 Tay dao cắt đốt 2 nút bấm loại dùng 1 lần, loại dùng nhiều lần TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 115-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
24/07/2019

81265 Tay dao cắt đốt Amidal, nạo VA Plasma TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-56/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2021

81266 Tay dao cắt đốt dùng trong phẫu thuật- Standard push button switch electrosurgical pencil. Hãng MSB MEDICAL. Hàng mới 100% TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 224/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Định Giang Còn hiệu lực
29/10/2019

81267 Tay dao cắt đốt sử dụng 01 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚC KHANG 03082022/PL Còn hiệu lực
04/08/2022

81268 Tay dao cắt đốt điện sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1989/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
18/03/2020

81269 Tay dao cắt đốt điện đơn cực dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/033 Đã thu hồi
17/03/2022

81270 Tay dao cắt đốt điện đơn cực dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/033 Còn hiệu lực
06/04/2022

81271 Tay dao cắt đốt đơn cực 3 chấu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-57/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/09/2022

81272 Tay dao hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 252/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019

81273 Tay dao hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

81274 Tay dao hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 452/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

81275 Tay dao hút khói kèm điện cực và các phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200760 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Còn hiệu lực
11/12/2020

81276 Tay dao kèm cáp đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 290819/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
29/08/2019

81277 Tay dao kèm điện cực và các phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200759 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC NGUYỄN Còn hiệu lực
11/12/2020

81278 Tay dao lưỡng cực (Bipolar) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181450 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
15/01/2021

81279 Tay dao lưỡng cực, dùng cho dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 300520MP/1700000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
30/05/2020

81280 Tay dao mổ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 496PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH Còn hiệu lực
27/08/2020