STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81281 Máy xét nghiệm nấm β-D-Glucan và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM 06/2023/PLA-AFL Còn hiệu lực
14/12/2023

81282 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1835/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
03/11/2019

81283 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 14/Chrono-2019/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
06/12/2019

81284 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 95/Chrono-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
07/07/2020

81285 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-175/2022/PL Còn hiệu lực
15/11/2022

81286 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-176/2022/PL Còn hiệu lực
15/11/2022

81287 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-177/2022/PL Còn hiệu lực
15/12/2022

81288 Máy xét nghiệm nhanh và bộ ngoại kiểm đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE 230007/RA-PL Còn hiệu lực
25/09/2023

81289 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 02-PL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
18/07/2019

81290 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1749/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Vietland Còn hiệu lực
25/08/2019

81291 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1785/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An Còn hiệu lực
05/10/2019

81292 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 24-111019-CHUN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
19/11/2019

81293 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2665-CL PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Còn hiệu lực
11/12/2019

81294 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 890 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019

81295 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 008-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
04/02/2020

81296 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 0611-1118/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
15/07/2020

81297 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1321/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
27/08/2020

81298 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 427.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
07/09/2020

81299 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0587PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
26/10/2020

81300 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 01/2017/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021