STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81281 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL045/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

81282 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

81283 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 09/170000106/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương Còn hiệu lực
22/09/2020

81284 Túi nước tiểu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 932PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/09/2020

81285 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1099/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Còn hiệu lực
10/12/2020

81286 Túi nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

81287 Túi nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 32/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
03/11/2021

81288 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5632021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát Còn hiệu lực
15/12/2021

81289 TÚI NƯỚC TIỂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 04/2022/01022022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/06/2022

81290 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 344/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/07/2022

81291 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 09.1/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/07/2022

81292 Túi nước tiểu 2000ml kèm ống dẫn lưu bằng Silicon TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 150-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Wemed Còn hiệu lực
14/10/2019

81293 Túi nước tiểu có bầu lường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 005 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
23/07/2019

81294 Túi nước tiểu trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

81295 Túi nước tiểu van 1 chiều chống tràn Greaturo U8 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 08/170000149/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần ADK Còn hiệu lực
29/07/2019

81296 Túi nuôi ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 101/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Còn hiệu lực
03/04/2020

81297 Túi nuôi ăn sử dụng cho máy Amika TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 033/170000006/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
05/02/2020

81298 Túi nuôi ăn sử dụng cho máy APPLIX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 070-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019

81299 Túi nuôi ăn sử dụng cho máy APPLIX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 071-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019

81300 Túi Nuôi Ăn Trọng Lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 10/2022-MEGA Còn hiệu lực
03/08/2022