STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81281 Tay dao mổ HCP -01 ESU Elektrodenhandgriff TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 274 PL-TTDV Công Ty TNHH Nam Tiến Thành Còn hiệu lực
15/12/2020

81282 Tay dao mở chính xác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0003-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
27/04/2021

81283 Tay dao mổ hở đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-58/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/09/2022

81284 Tay dao mổ siêu âm TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 052-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
16/08/2019

81285 Tay dao mổ siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 255-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

81286 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 16/170000106/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất hoàng phương Đã thu hồi
20/08/2019

81287 tay dao mổ điện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1494 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
13/01/2020

81288 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020271/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

81289 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 893/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
28/07/2020

81290 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1555/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
30/09/2020

81291 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 722- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Thanh Bình Còn hiệu lực
08/01/2021

81292 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH 01-PL-Baisheng-Thanh Bình Còn hiệu lực
04/04/2022

81293 Tay dao mổ điện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 88/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

81294 Tay dao mổ điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 16/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2022

81295 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 89/170000149/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

81296 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THANH BÌNH 01-PL-Evershine-Thanh Bình Còn hiệu lực
12/07/2022

81297 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAVIGLOBAL 01/2022/BPL-NAVIGLOBAL Còn hiệu lực
19/11/2022

81298 Tay dao mổ điện (Tay dao phẫu thuật Plasma) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1623/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/11/2020

81299 Tay dao mổ điện dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 02.28-2/2020-HAA/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
29/02/2020

81300 Tay dao mổ điện sóng cao tần (Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ khớp) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1777PL-TTDV VPĐD SMITH & NEPHEW PTE. LIMITED tại TPHCM Còn hiệu lực
19/02/2020