STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81301 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

81302 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

81303 Máy trị liệu bằng sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

81304 Máy Trị Liệu Bằng Sóng Xung Kích Ngoài Cơ Thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2191/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

81305 Máy trị liệu bằng tần sóng can thiệp thấp (Máy điều trị điện xung) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM 1511/BPL-VMHN2023 Còn hiệu lực
12/12/2023

81306 Máy trị liệu bằng tia laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021691/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2023

81307 Máy trị liệu bằng tia laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 202319/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2023

81308 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

81309 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

81310 Máy trị liệu bằng xung ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

81311 Máy trị liệu bằng xung điện (loại tần số thấp/ trung/ tần số cao/tần số siêu âm/ hồng ngoại/ quang học) và phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 051-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

81312 Máy trị liệu bằng xung điện (máy kích thích thần kinh cơ ngoài da) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 165-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cồ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
28/06/2019

81313 Máy trị liệu bằng xung điện (máy kích thích thần kinh cơ ngoài da) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 298-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
14/08/2019

81314 Máy trị liệu bằng điện trường cao áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210947 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT NHẬT VIỆT Còn hiệu lực
03/12/2021

81315 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 12/BPL-OST Còn hiệu lực
28/04/2022

81316 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

81317 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

81318 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

81319 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

81320 Máy trị liệu cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 32-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
05/12/2023