STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81301 Túi oxy TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2938 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Yuwell Hà Nội Việt Nam Còn hiệu lực
16/12/2019

81302 Túi oxy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 010-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
04/02/2020

81303 Túi oxy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0096/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

81304 Túi oxy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0097/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Còn hiệu lực
25/09/2021

81305 Túi phủ vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/649 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

81306 Túi rỗng dùng để chứa thành phần máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 482-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Còn hiệu lực
15/01/2021

81307 Túi sinh học 7 TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 676.21/180000026/PCBPL-BYT BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

81308 Túi Sơ Cứu Châu Âu – Xe máy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MCM001/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Cây Mới Còn hiệu lực
19/12/2019

81309 Túi Sơ Cứu Châu Âu - Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MCM001a/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Cây Mới Còn hiệu lực
19/12/2019

81310 Túi Sơ Cứu Châu Âu – Gia Đình TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MCM001d/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Cây Mới Còn hiệu lực
19/12/2019

81311 Túi Sơ Cứu Châu Âu – Văn Phòng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MCM001c/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Cây Mới Còn hiệu lực
19/12/2019

81312 Túi Sơ Cứu Châu Âu – Xe Hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MCM001b/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Cây Mới Còn hiệu lực
19/12/2019

81313 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Mermaid Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019

81314 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Mermaid Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019

81315 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Mermaid Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019

81316 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Mermaid Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019

81317 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Mermaid Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019

81318 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Mermaid Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019

81319 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải - 1056106 “Kit II” TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324A-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Mermaid Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019

81320 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải - 1056106 “Kit II” TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324A-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Mermaid Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019