STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81301 Tay dao mổ điện sóng cao tần (Dùng trong phẫu thuật nội soi ổ khớp) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 147PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
21/02/2020

81302 Tay dao mổ điện sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 47/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

81303 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/580 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

81304 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/607 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

81305 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/661 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

81306 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/663 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

81307 Tay dao mổ điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/662 Còn hiệu lực
20/04/2022

81308 Tay dao phẫu thuật điện dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y KHOA VMED 01/2022/VWED -TTBYT Còn hiệu lực
24/11/2022

81309 Tay dao plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/32 Công ty TNHH Medtronic Việt Nam Còn hiệu lực
13/08/2021

81310 Tay dao điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 01/230000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
11/01/2023

81311 Tay dao điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN GIA 02/230000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/01/2023

81312 Tay dao đơn cực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 22/PLTTB-HP Còn hiệu lực
19/07/2022

81313 Tay dao đơn cực có nút bấm kèm cáp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 290819/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
29/08/2019

81314 Tay dao đơn cực dùng 1 lần TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1494PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/09/2020

81315 Tay dao đơn cực sử dụng một lần dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM 003-BPL/OBS/GDM Còn hiệu lực
04/08/2022

81316 Tay dao đơn cực sử dụng nhiều lần dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM 003-BPL/OBS/GDM Còn hiệu lực
04/08/2022

81317 Tay dao đốt điện dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018803 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
11/12/2019

81318 Tay dụng cụ nội soi cắt thẳng, cỡ 6cm- 26cm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-132REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Công nghệ Ngôi Sao Xanh Đã thu hồi
20/05/2020

81319 Tay dụng cụ nội soi cắt thẳng, cỡ 6cm-26cm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-132/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Công nghệ Ngôi Sao Xanh Đã thu hồi
20/05/2020

81320 Tay giả và phụ kiện, linh kiện tay giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 6320CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2020