STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81301 Ống thông chuẩn đoán mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 02/12122022/KQPL-HHP Còn hiệu lực
12/12/2022

81302 Ống thông chuẩn đoán mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 02/14122022/KQPL-HHP Còn hiệu lực
14/12/2022

81303 Ống thông chụp ảnh mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0060/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/10/2020

81304 Ống thông chụp cắt lớp quang học lòng mạch máu TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AVD/Dragonflyopstar_v1.0 Còn hiệu lực
06/01/2023

81305 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 004KV/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Đã thu hồi
17/06/2019

81306 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0055/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
24/10/2019

81307 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 350/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
03/01/2020

81308 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-086REV01/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
18/05/2020

81309 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0074/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
03/09/2020

81310 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0074/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
03/09/2020

81311 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0080/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
09/09/2020

81312 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0073/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
22/10/2020

81313 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0093/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
07/06/2021

81314 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0093/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
07/06/2021

81315 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-151/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
02/10/2021

81316 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-152/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
02/10/2021

81317 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-153/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
02/10/2021

81318 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-124/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2021

81319 Ống thông chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 067.22/PL-TVME Còn hiệu lực
05/12/2022

81320 Ống thông chụp mạch (catheter) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0058/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
27/06/2019