STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81321 MÁY ĐO SỐ KÍNH TỰ ĐỘNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 3USA/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
26/06/2019

81322 Máy đo số kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 05KR/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

81323 Máy đo số kính tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 012018KR/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

81324 Máy đo SP02 kẹp tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 45221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Còn hiệu lực
23/07/2021

81325 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2335 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
16/07/2019

81326 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 260.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Đã thu hồi
27/07/2021

81327 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 260.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
28/07/2021

81328 Máy đo Spo2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1346/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRANG TUỆ LÂM Còn hiệu lực
02/08/2021

81329 Máy đo Spo2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1270/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OLYMPUS MED Còn hiệu lực
03/08/2021

81330 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1290/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ FAME Còn hiệu lực
07/08/2021

81331 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 281.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
12/08/2021

81332 Máy đo SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1540/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
13/08/2021

81333 Máy đo SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1711/2021/180000028/ PCBPL-BYT Lê Thành Trung Còn hiệu lực
25/08/2021

81334 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1759/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
26/08/2021

81335 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 382.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
28/08/2021

81336 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1859/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THADOSOFT Còn hiệu lực
05/09/2021

81337 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1859/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THADOSOFT Còn hiệu lực
05/09/2021

81338 Máy đo SPO2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 70421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT LONG Còn hiệu lực
26/09/2021

81339 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM BÌNH PHÚ 01/2022/PL-DPBP Còn hiệu lực
23/02/2022

81340 Máy đo SPO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP 01/2022/PL-VIETPHAP Còn hiệu lực
04/03/2022