STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81321 MÁY TÁN SỎI LASER TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 150220101TBA Còn hiệu lực
10/05/2023

81322 MÁY TÁN SỎI LASER TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 15090101 Còn hiệu lực
15/09/2023

81323 Máy tán sỏi laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 002/023-MED/PLTTBYT/JN Còn hiệu lực
19/10/2023

81324 Máy tán sỏi laser - LaserClast 20 và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 04/22/PL-TP/EMS Đã thu hồi
05/12/2022

81325 Máy tán sỏi laser - LaserClast 35 và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 02/22/PL-TP/EMS Còn hiệu lực
13/07/2022

81326 Máy tán sỏi laser AurigaTM XL Laser System TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-043/170000052/PCBPL-BYT VPĐD BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
27/06/2019

81327 Máy tán sỏi laser công suất cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-166/PLTTBYT Còn hiệu lực
07/10/2022

81328 Máy tán sỏi Laser niệu khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 447-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

81329 Máy tán sỏi laser niệu khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 156-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
03/09/2020

81330 Máy tán sỏi laser niệu khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 26B-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Đã thu hồi
01/07/2019

81331 Máy tán sỏi laser niệu khoa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 26C-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
05/10/2019

81332 Máy tán sỏi laser qua nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 97021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/01/2022

81333 Máy tán sỏi laser qua nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 06522/PL-ACT Còn hiệu lực
14/10/2022

81334 Máy tán sỏi laser Trimedyne TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 05 Còn hiệu lực
21/01/2022

81335 Máy tán sỏi laser Trimedyne TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 06 Còn hiệu lực
21/01/2022

81336 Máy tán sỏi laser Trimedyne TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00822/ACT Đã thu hồi
24/01/2022

81337 Máy tán sỏi laser Trimedyne TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00822/ACT Đã thu hồi
24/01/2022

81338 Máy tán sỏi Laser và linh/phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2020/180000028/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
14/01/2020

81339 Máy tán sỏi Laser và Linh/phụ kiện: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 653/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
25/12/2019

81340 Máy tán sỏi Laser và linh/phụ kiện: TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 30/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
14/01/2020