STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81321 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải - 1056106 “Kit II” TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324A-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Mermaid Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019

81322 Túi sơ cứu khẩn cấp của bè cứu sinh hàng hải - 1056106 “Kit II” TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324A-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Mermaid Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2019

81323 Túi sơ cứu Surviveware TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 528.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HIKATA Còn hiệu lực
26/10/2021

81324 Túi tăng tốc dịch truyền TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018406 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN Còn hiệu lực
10/06/2019

81325 Túi tăng tốc dịch truyền TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV013/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

81326 Túi thở TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 03PL-VX/200000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
09/07/2020

81327 Túi thở TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 432.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
07/09/2020

81328 Túi thu nhận máu cuống rốn TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 125/170000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Còn hiệu lực
16/03/2021

81329 Túi thu thập máu cuống rốn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 02.22/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
12/03/2022

81330 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 06/0612/MERAT-2019 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2019

81331 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2704 PL CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
29/12/2019

81332 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2705 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
29/12/2019

81333 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2706 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
29/12/2019

81334 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1784PL-TTDV Tổng Công Ty Thiết Bị Y Tế Việt Nam - Ctcp Còn hiệu lực
09/07/2020

81335 Túi tiệt trùng (Phụ lục đính kèm) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3857 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
07/07/2021

81336 Túi Tiệt trùng Tyvek TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT PL022021/180000019/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV XK VIÊN PHÁT Còn hiệu lực
24/03/2021

81337 Túi tiệt trùng Tyvek TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 81/CV-FT Còn hiệu lực
03/06/2022

81338 Túi tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 91/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHh trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
06/10/2019

81339 Túi tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 200-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Còn hiệu lực
14/01/2021

81340 Túi trả về 1000ml, phụ kiện máy CATSmart TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 068-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019