STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81341 Máy triệt lông TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 22/2024/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2024

81342 Máy triệt lông Aroma Grand 808nm Laser 600W TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HANA KIM BÁCH NGUYÊN 2001/2024KBN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/01/2024

81343 Máy triệt lông bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0902/PCBPL-GB Còn hiệu lực
28/02/2024

81344 Máy triệt lông bằng ánh sáng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0902/PCBPL-GB Đã thu hồi
28/02/2024

81345 Máy triệt lông bằng công nghệ Diode laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181004 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

81346 Máy triệt lông bằng công nghệ laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 146/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2023

81347 Máy triệt lông bằng công nghệ Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MY A INTERNATIONAL 2022003/MYA/BPL Còn hiệu lực
23/05/2022

81348 Máy triệt lông bằng công nghệ Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HPMED VIỆT NAM HPMED_PL01 Còn hiệu lực
25/03/2024

81349 Máy triệt lông bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1785/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THẨM MỸ KHOA HỌC ACG Còn hiệu lực
30/12/2020

81350 Máy triệt lông bằng Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 01/2022/NQ-MED Còn hiệu lực
24/02/2022

81351 Máy triệt lông bằng Laser Diode TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 04/2022/NQ-MED Còn hiệu lực
07/08/2022

81352 Máy triệt lông Braun Silk - Expert 3 IPL BD3006 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 599.21/180000026/PCBPL-BYT HOÀNG KIM KHÁNH Còn hiệu lực
24/11/2021

81353 Máy triệt lông công nghệ ánh sáng xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ IDM VIỆT NAM 02/2023/PL-IDM Còn hiệu lực
23/01/2024

81354 Máy triệt lông công nghệ Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT 09/2023/PL-PCT Còn hiệu lực
18/10/2023

81355 Máy triệt lông công nghệ Diode Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 11/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
19/10/2023

81356 Máy triệt lông công nghệ diode laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 15/2023/NQ-MED Còn hiệu lực
14/11/2023

81357 Máy triệt lông công nghệ diode laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NAM QUÂN 14/2023/NQ-MED Đã thu hồi
13/11/2023

81358 Máy triệt lông công nghệ IPL TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ERADA VIỆT NAM 26102022/ERADA/BPL Còn hiệu lực
28/10/2022

81359 Máy triệt lông công nghệ IPL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KOVINA VIỆT NAM KVN2023-001/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/04/2023

81360 Máy Triệt Lông Công Nghệ IPL (IPL Hair Removal Device) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 063-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2022