STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81361 Rọ bắt sỏi NCompass Nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

81362 Rọ bắt sỏi nội soi TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 40.2/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
19/09/2022

81363 Rọ bắt sỏi Perc NCompass Nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

81364 Rọ bắt sỏi qua da bằng nitinol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0921 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
01/10/2021

81365 Rọ bắt sỏi đường mật và dị vật có tám dây TTBYT Loại A VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 34/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

81366 Rọ bắt sỏi đường mật và dị vật dây mềm TTBYT Loại A VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 14/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

81367 Rọ gắp dị vật trong đường tiêu hóa (Thực quản, dạ dày, tiết niệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01080917 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
08/08/2019

81368 Rọ giữ sỏi (Chặn sỏi) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 281022/PL-RGSCS Còn hiệu lực
28/10/2022

81369 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

81370 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00084-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

81371 Rọ kéo sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00084-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

81372 Rọ kéo sỏi (sử dụng 1 lần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK06-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/06/2022

81373 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00034-CBPL/D-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
24/06/2020

81374 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00102-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/06/2021

81375 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 01-2022/KTNHA Đã thu hồi
07/06/2022

81376 Rọ lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 02-2022/KTNHA Còn hiệu lực
28/06/2022

81377 Rọ lấy dị vật 4 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 01-2022/KTNHA Đã thu hồi
07/06/2022

81378 Rọ lấy dị vật bốn nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA 02-2022/KTNHA Còn hiệu lực
28/06/2022

81379 Rọ lấy dị vật dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 26/CV-ATC/2019/170000079/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An Còn hiệu lực
21/09/2021

81380 Ro lấy dị vật dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-38.18/170000079/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vật tư và Trang Thiết bị Y Tế ATC Còn hiệu lực
07/02/2020