STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81381 Máy đo đường huyết (gồm máy chính và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 252/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Sinocare Vietnam L&M Còn hiệu lực
07/04/2021

81382 MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT (Hộp 01 máy) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 563/2023/YTC-PLTTB Còn hiệu lực
24/10/2023

81383 MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT (Hộp gồm máy đo, kim lấy máu và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 561/2023/YTC-PLTTB Còn hiệu lực
24/10/2023

81384 Máy đo đường huyết (máy và bút lấy máu) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 983/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M Còn hiệu lực
07/04/2021

81385 Máy đo đường huyết , mỡ máu, Ketone TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210922-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIUSA Còn hiệu lực
05/01/2022

81386 Máy đo đường huyết 5 chỉ số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1336/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
07/10/2020

81387 Máy đo đường huyết AC200 Blood Glucose Meter và phụ kiện (Que thử, dụng cụ lấy mẫu máu, kim lấy mẫu máu, dung dịch kiểm tra que thử) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 378-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Kỳ Anh Còn hiệu lực
11/05/2020

81388 Máy đo đường huyết Blood Glucose Monitoring Meter TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1810/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GENDIS Còn hiệu lực
24/12/2020

81389 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL12/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
26/06/2019

81390 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 115-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sài Gòn VCB Import - Export Còn hiệu lực
28/06/2019

81391 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 01/170000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/01/2021

81392 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI 0477/20222030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

81393 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM 02-2022/ BSR-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

81394 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 965/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

81395 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3373/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

81396 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3374/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

81397 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3378/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

81398 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3379/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

81399 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3414/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/12/2022

81400 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3380/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2023