STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81401 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÁT MINH 1009/2022/NT Còn hiệu lực
26/09/2022

81402 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 01/2022/ 170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
19/10/2022

81403 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM 04022023/PCBPL-MEDI Còn hiệu lực
07/02/2023

81404 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 166/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
14/06/2023

81405 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG 230002669/PCBB-HN Còn hiệu lực
18/10/2023

81406 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL59 Còn hiệu lực
26/10/2023

81407 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL58 Còn hiệu lực
26/10/2023

81408 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED 032023/PL-IMED Còn hiệu lực
01/11/2023

81409 Máy đo điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED 042023/PLB-IMED Còn hiệu lực
01/11/2023

81410 Máy đo điện tim (ECG) di động 12 chuyển đạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0019/THUYAN Còn hiệu lực
08/06/2022

81411 Máy đo điện tim 12 kênh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL53 Còn hiệu lực
16/05/2022

81412 Máy đo điện tim 3 kênh và phần mềm phân tích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 42/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT ỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
02/08/2019

81413 Máy đo điện tim di động D-heart TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 03/TT/2022 Còn hiệu lực
29/09/2022

81414 Máy đo điện tim gắng sức TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI 230208/PLB/NOR-STR Còn hiệu lực
08/02/2023

81415 Máy đo điện tim gắng sức và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 631-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

81416 Máy đo điện tim gắng sức và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

81417 Máy đo điện tim gắng sức và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

81418 Máy đo điện tim gắng sức và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 24/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
28/01/2021

81419 Máy đo điện tim Holter TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ BẮC ÂU PL0107/22/Nordi Còn hiệu lực
28/07/2022

81420 Máy đo điện tim và các phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 420-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022