STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81421 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4061-6S PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
15/12/2021

81422 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2411A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022

81423 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2411B/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

81424 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 01/2022/PLTTBYT-HH Đã thu hồi
29/04/2022

81425 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 471/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

81426 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT 01/2022/PLTTBYT-MXV Còn hiệu lực
27/05/2022

81427 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG 05/2022- PLBMĐH Còn hiệu lực
29/06/2022

81428 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 15072022/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
25/07/2022

81429 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 01/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
09/09/2022

81430 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI WERO VINA 01/2022/WERO-TTBYT Còn hiệu lực
14/10/2022

81431 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SIÊU THANH 05/ST Còn hiệu lực
07/11/2022

81432 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2895B/2021/180000028/PCBPL-B Còn hiệu lực
25/11/2022

81433 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 34/170000144/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2023

81434 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KYH BIO TECH VIỆT NAM 01/2023-KYHBIO Còn hiệu lực
25/05/2023

81435 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 15/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

81436 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 02-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

81437 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 03-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

81438 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 04-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

81439 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 05-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2023

81440 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 12/CT-BPL Còn hiệu lực
11/07/2023