STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81461 Máy đo điện tim 3 kênh và phần mềm phân tích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 42/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT ỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
02/08/2019

81462 Máy đo điện tim di động D-heart TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 03/TT/2022 Còn hiệu lực
29/09/2022

81463 Máy đo điện tim gắng sức TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI 230208/PLB/NOR-STR Còn hiệu lực
08/02/2023

81464 Máy đo điện tim gắng sức và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 631-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

81465 Máy đo điện tim gắng sức và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 08/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Philips Việt Nam Còn hiệu lực
14/05/2020

81466 Máy đo điện tim gắng sức và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 10HD/190000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hồng Đức. Còn hiệu lực
09/12/2020

81467 Máy đo điện tim gắng sức và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPS VIỆT NAM 24/190000044/PCBPL-BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Philips Việt Nam Còn hiệu lực
28/01/2021

81468 Máy đo điện tim Holter TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ BẮC ÂU PL0107/22/Nordi Còn hiệu lực
28/07/2022

81469 Máy đo điện tim và các phụ kiện TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 420-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

81470 Máy đo điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 04PL-2020/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
29/05/2020

81471 Máy Đo Điện Tim Và Phụ Kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1972/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
25/01/2021

81472 Máy đo điện tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 45/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Hoàng Phúc Thanh Còn hiệu lực
15/06/2021

81473 Máy đo điện tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210651-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
16/08/2021

81474 Máy đo điện tim và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 755/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ANH Còn hiệu lực
30/07/2020

81475 Máy đo điện tim vi tính gắng sức TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGÀY MAI 230207/PLB/NOR-STR Còn hiệu lực
07/02/2023

81476 Máy đo điện tim, phụ kiện và vật tư TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 06-2019/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

81477 Máy đo điện tim, đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÁT MINH 1109/2022/NT Còn hiệu lực
26/09/2022

81478 Máy đo điện võng mạc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 137/170000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiên Trường Còn hiệu lực
23/06/2020

81479 Máy đo độ bão hòa ô xy kẹp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP210720/170000112/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ An Phúc Đã thu hồi
12/08/2021

81480 Máy đo độ bão hòa ô xy kẹp tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÁCH HỢP BH-PL2022-0221 Còn hiệu lực
21/02/2022