STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81461 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

81462 Máy trị liệu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

81463 Máy trị liệu cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 32-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
05/12/2023

81464 Máy trị liệu cơ học massage bàn chân - Detox MSDetox TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES KT001/170000073/ PCBPL-BYT (cty Cao Khánh Thiện) Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Cao Khánh Thiện Còn hiệu lực
20/12/2019

81465 Máy trị liệu cơ học và xoa bóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Z-TON INTERNATIONAL VINA 0710/22/ZTON/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022

81466 Máy trị liệu cổ tử cung bằng tia hồng ngoại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHÁT GROUP 01.07/PL Còn hiệu lực
06/07/2023

81467 Máy trị liệu da TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 84.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DOS BLUETREE Còn hiệu lực
14/04/2021

81468 Máy trị liệu da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021568/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2023

81469 Máy trị liệu da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 06-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
27/06/2023

81470 Máy trị liệu da AQUAPURE TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN QUANTUM HEALTHCARE VIỆT NAM 0301-QHV/2022/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

81471 Máy trị liệu da bằng tia laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020386BS/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2023

81472 Máy trị liệu da bằng tia laser Fraction CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 05-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
27/06/2023

81473 Máy trị liệu da De Younique TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 665.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DOS BLUETREE Còn hiệu lực
24/12/2020

81474 Máy trị liệu da laser CO2 fractional TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THẨM MỸ Y TẾ AEMED 01-2022/AEM-CBPL Còn hiệu lực
02/08/2022

81475 Máy trị liệu da laser CO2 fractional TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THẨM MỸ Y TẾ AEMED 02-2022/AEM-CBPL Đã thu hồi
04/08/2022

81476 Máy trị liệu da Laser Co2 fractional model Pentagon Glass F TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 01/2024/OSK Còn hiệu lực
03/01/2024

81477 Máy trị liệu da laser CO2 model Pentagon G-Slim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ THẨM MỸ OSAKA 04/2023/OSK Còn hiệu lực
19/05/2023

81478 Máy trị liệu da liệu pháp ánh sáng SORISA® PHOTOCARE TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3851 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/06/2021

81479 Máy trị liệu da liệu pháp ánh sáng SORISA® PHOTOCARE (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3851S25/5/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2021

81480 Máy trị liệu da xóa xăm, trị nám bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021691/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2023