STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81461 Robot phục hồi chức năng chi trên TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 033-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
18/05/2020

81462 Robot tập đi “ Siêu nhân ”-EAM (ExoAtlet Medy) / ExoAtlet I (EA I) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES AD006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AD Còn hiệu lực
20/12/2019

81463 Rod cutter TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 25/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH MTV Trang thiết bị y tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
03/06/2019

81464 Rohto Capsular Tension Ring TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0612/MERAT-2019 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Còn hiệu lực
13/12/2019

81465 Rohto Cartridge & Disposable Injector TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1610/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
19/11/2021

81466 Rohto Neo Eye Aspheric Foldable Lens TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0612/MERAT-2019 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Còn hiệu lực
13/12/2019

81467 Rohto Neo Eye Foldable Lens TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0612/MERAT-2019 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Còn hiệu lực
13/12/2019

81468 Rohto Neo Eye Hydrophobic Lens TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0612/MERAT-2019 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Còn hiệu lực
13/12/2019

81469 Rohto Neo Eye Intraocular Lens TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0612/MERAT-2019 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Còn hiệu lực
13/12/2019

81470 Rohto Neo Eye PMMA Yellow Aspheric Intraocular Lens TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0612/MERAT-2019 Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Còn hiệu lực
13/12/2019

81471 Roller Electrode, 5 mm, 24/26 Fr TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ TÍN VIỆT 01/2021/210000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022

81472 Ròng rọc đôi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 961/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
23/12/2019

81473 Rotary File TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 376-EIMI /2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DONGJU DENTAL SUPPLY Còn hiệu lực
15/08/2019

81474 Rotating Connector TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 079-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

81475 Rotating Hub TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 132-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019

81476 Rotating PC A'ssy without end cap (Ống nối) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2624 PL-TTDV Công Ty TNHH Sungwon Medical Còn hiệu lực
02/01/2020

81477 Rotor TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 05/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
21/02/2020

81478 Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-62/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/07/2020

81479 Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-935/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
04/12/2019

81480 Round Filter plate part1 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 157-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL Còn hiệu lực
19/07/2019