STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81481 Rapid Anti-HIV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23007 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

81482 Rapid Anti-HIV Test (Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng HIV. Định tính phát hiện kháng thể kháng virus HIV tuýp 1 (bao gồm nhóm O) và/hoặc HIV tuýp 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 17PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Đã thu hồi
28/06/2019

81483 Rapid Flu A Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

81484 Rapid Flu A/B Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

81485 Rapid Rota-Adenovirus Combo Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

81486 Rapid test for Dengue IgG/IgM Test Card Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/ IgM virus gây bệnh sốt xuất huyết , dạng khay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

81487 Rapid test for HBsAg Test Card Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan siêu vi B, dạng khay TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

81488 Rapid test for HCV Test Card Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus viêm gan siêu vi C, dạng khay TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

81489 Rapid test for Helicobacter Pylori Antibody Kit Test thử nhanh phát hiện kháng thể do vi khuẩn H.Pylori gây viêm loét dạ dày, dạng khay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

81490 Rapid test for HIV 1/2 Test Card Test thử nhanh phát hiện kháng thể virus HIV nhóm 1 và 2 , dạng khay TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

81491 Rapid test for Syphilis Card Test thử nhanh phát hiện kháng thể vi khuẩn giang mai, dạng khay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 343-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật Y Vũ Còn hiệu lực
04/02/2020

81492 RAPIDER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2929A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

81493 Ray y tế inox tiêu chuẩn, 30x10 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

81494 REACTION TUBE (SU-40) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 027/170000153/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Đã thu hồi
20/06/2019

81495 Reaction Tube (SU-40) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 027/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
05/02/2020

81496 Rebel Reliever TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3249-14 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TEDIS – VIỆT HÀ Còn hiệu lực
12/12/2021

81497 Rebel Reliever TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3250-14 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/12/2021

81498 RecombILISA CHIK IgM Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

81499 RecombILISA HEV IgM Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

81500 RecombILISA Syphilis Ab Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019