STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81481 Thuốc thử cài đặt bù màu trên máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 36/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
01/03/2021

81482 Thuốc thử cài đặt bù màu trên máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 40/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
01/03/2021

81483 Thuốc thử chẩn đoán Invitro dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG 107/PCBPL/HCHH Còn hiệu lực
01/07/2022

81484 Thuốc thử chẩn đoán định tính phát hiện Antistreptolysin O TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB CHEM-ASO Còn hiệu lực
21/10/2022

81485 Thuốc thử chẩn đoán định tính phát hiện các yếu tố dạng thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB CHEM-RF Còn hiệu lực
21/10/2022

81486 Thuốc thử chẩn đoán định tính phát hiện Protein phản ứng C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB CHEM-CRP Còn hiệu lực
21/10/2022

81487 Thuốc thử chẩn đoán, hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181901 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
14/10/2021

81488 Thuốc thử chẩn đoán, hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181901/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
11/01/2022

81489 Thuốc thử chẩn đoán, hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181899 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
14/10/2021

81490 Thuốc thử chẩn đoán, hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181978 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
05/12/2021

81491 Thuốc thử chẩn đoán, hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181979 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
05/12/2021

81492 Thuốc thử chẩn đoán, hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181979/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
31/12/2021

81493 Thuốc thử chạy kèm theo hệ thống máy định danh virus, vi khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 751/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

81494 Thuốc thử chỉ thị Acid Indolepyruvic trong xét nghiệm Tryptophan Deaminase (TDA) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 182/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/09/2022

81495 Thuốc thử chỉ thị Desoxycholate TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220822-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
23/11/2022

81496 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm HNID Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 267/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/01/2021

81497 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 257/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/01/2021

81498 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm Pyrrolidonyl-b-naphthylamide (PYR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 266/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
26/02/2021

81499 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 124/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
11/08/2021

81500 Thuốc thử chỉ thị Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 184/2022/NP-PL Còn hiệu lực
23/09/2022