STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81481 Xe đẩy dụng cụ/ xe tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210908/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH GMS Còn hiệu lực
30/11/2021

81482 Xe đẩy dùng trong ngành y và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1856/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
28/12/2020

81483 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 16102017/PLTTBYT-TPCOM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Còn hiệu lực
07/06/2019

81484 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1182/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
24/07/2021

81485 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 340/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2022

81486 Xe đẩy dùng trong y tế và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/005 Còn hiệu lực
02/03/2022

81487 Xe đẩy gây mê TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 15/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
27/06/2019

81488 Xe đẩy hệ thống phẫu thuật nội soi và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI PHÁT Còn hiệu lực
22/12/2021

81489 Xe đẩy máy các loại TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 378-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
10/11/2020

81490 Xe đẩy máy monitor inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

81491 Xe đẩy máy siêu âm hoặc nội soi inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

81492 Xe đẩy máy truyền dịch và bơm tiêm điện inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

81493 Xe đẩy máy điện tim inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

81494 Xe đẩy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 025/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
26/05/2021

81495 Xe đẩy monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA 04/2022/PL-HOANGGIA Còn hiệu lực
05/08/2022

81496 Xe đẩy nâng hạ tử thi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 225/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Còn hiệu lực
21/05/2020

81497 Xe đẩy phục vụ khám và điều trị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2002/170000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần MES-Engineering Việt Nam Còn hiệu lực
14/06/2019

81498 Xe đẩy thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 27/2019/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuấn Đạt Còn hiệu lực
08/10/2019

81499 Xe đẩy thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HMT 01/PL/HMT Còn hiệu lực
15/06/2022

81500 Xe đẩy thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 003/2022/PLTBYT-3A Còn hiệu lực
08/08/2022