STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81601 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1206/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO Còn hiệu lực
30/07/2021

81602 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1213/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á Còn hiệu lực
30/07/2021

81603 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1212/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Còn hiệu lực
30/07/2021

81604 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1230/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VICOZY Còn hiệu lực
30/07/2021

81605 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1230/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VICOZY Còn hiệu lực
30/07/2021

81606 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1170/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI HƯNG Còn hiệu lực
03/08/2021

81607 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1732/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VICOZY Còn hiệu lực
24/08/2021

81608 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1732/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VICOZY Còn hiệu lực
24/08/2021

81609 Máy tạo oxy trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1596/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV GOLD SOLAR Còn hiệu lực
13/09/2021

81610 Máy tạo Oxy trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1725/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

81611 Máy tạo oxy và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm gồm: Máy chính, bình tạo ẩm, dây dẫn khí oxy, dây nguồn, phụ kiện xông khí dung,màng lọc, điều khiển từ xa, sách hướng dẫn sử dụng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 62021CN/190000014/PCBPL-BYT Đặng Quang Huy Còn hiệu lực
16/08/2021

81612 Máy tạo oxy và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 61721CN/190000014/PCBPL-BYT Đặng Quang Huy Còn hiệu lực
17/08/2021

81613 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 45121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Còn hiệu lực
23/07/2021

81614 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Còn hiệu lực
23/07/2021

81615 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Còn hiệu lực
27/07/2021

81616 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 48621CN/190000014/PCBPL-BYT Nguyễn Thanh Như Còn hiệu lực
12/08/2021

81617 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 62121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAM NGUYỄN Còn hiệu lực
14/09/2021

81618 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm gồm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2276/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
06/12/2021

81619 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm gồm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1514/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
14/10/2020

81620 Máy tạo oxy và các linh phụ kiện đi kèm gồm: TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1514/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
14/10/2020