STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81601 Test thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 450/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Còn hiệu lực
19/06/2020

81602 Test thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 450/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Còn hiệu lực
19/06/2020

81603 Test thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 450/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Còn hiệu lực
19/06/2020

81604 Test thử Opaster’Anios TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Anios/KQPL-01 Đã thu hồi
07/09/2022

81605 Test thử Opaster’Anios TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Anios/KQPL-01 Còn hiệu lực
27/09/2022

81606 Test thử Opaster’Anios TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM TMVM/Anios/KQPL-02 Còn hiệu lực
19/10/2022

81607 Test thử Steranios 2% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Anios/KQPL-01 Đã thu hồi
07/09/2022

81608 Test thử Steranios 2% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Anios/KQPL-01 Còn hiệu lực
27/09/2022

81609 Test thử Steranios 2% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM TMVM/Anios/KQPL-02 Còn hiệu lực
19/10/2022

81610 Test thử thai HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 977/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

81611 Test thử thai hCG SAXUMI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1633/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SNB INTERPHAR Còn hiệu lực
23/11/2020

81612 Test thử định tính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1011/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế Phú Mỹ Đã thu hồi
15/05/2020

81613 Test thử định tính/định lượng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 208/170000157/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/03/2022

81614 Test Tube ,Đầu côn ,Lam kính ,Que lấy bệnh phẩm,Centrifuge tube ,Needle Holder TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2598-1CL25/6/19PL-TTDV Công ty Cổ phần Phát triển Hoàng Quân Việt Nam Còn hiệu lực
06/04/2020

81615 Test Tube Stopper (Nắp ống nghiệm) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2598 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN, Còn hiệu lực
25/07/2019

81616 Test Urease xét nghiệm nhanh H.pylori TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 55/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

81617 Test Viêm gan B TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 01/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
17/06/2019

81618 Test xét nghiệm ANDiS FAST SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ROKO VIỆT NAM 01/2022/KQPL Đã thu hồi
12/05/2022

81619 Test xét nghiệm ANDiS FAST SARS-CoV-2 RT-qPCR Detection Kit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ROKO VIỆT NAM 02/2022/KQPL Còn hiệu lực
29/06/2022

81620 Test xét nghiệm HbA1c dùng cho máy CLOVER-A1c SELF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SB002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO Còn hiệu lực
20/12/2019