STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81661 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 152A-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
21/08/2020

81662 Ống thông niệu quản TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 462/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế ADC Còn hiệu lực
12/01/2021

81663 Ống thông niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210146 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC Còn hiệu lực
16/03/2021

81664 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1402 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Còn hiệu lực
07/10/2021

81665 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1968 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC Còn hiệu lực
13/10/2021

81666 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0175-1/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/10/2021

81667 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0180/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

81668 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2280/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2022

81669 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0160-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2022

81670 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 455CL11/8/17PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/04/2022

81671 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 190522/PL-OTNQ Còn hiệu lực
16/08/2022

81672 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 58/2022/PA-BPL Còn hiệu lực
04/11/2022

81673 Ống thông niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 22003-012510/170000140/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2022

81674 Ống thông niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 22004-012510/170000140/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/12/2022

81675 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0042-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

81676 Ống thông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM 0504 Còn hiệu lực
05/04/2023

81677 Ống thông niệu quản (Ureteral Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181428 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
15/01/2021

81678 Ống thông niệu quản 2 nòng (Dual Lumen Ureteral Catheters TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0192 PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

81679 Ống thông niệu quản 6 mắt đầu thẳng dạng đầu sáo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

81680 Ống thông niệu quản Adapter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 462/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020