STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81701 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018903 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/02/2020

81702 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu (SP02) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2383A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2022

81703 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1526/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI LIÊN VIỆT Còn hiệu lực
19/08/2021

81704 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2228/170000074/PCBPL-BYT Công ty cổ phần TTBYT Đại Dương Còn hiệu lực
28/09/2021

81705 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) (loại kẹp ngón tay) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3932-2 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TBYT BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
12/08/2021

81706 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu (SPO2) cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 12-2021/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
15/10/2021

81707 Máy đo độ bảo hòa oxy trong máu cầm tay và phụ tùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV017/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

81708 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu kẹp đầu ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1190/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Còn hiệu lực
21/07/2021

81709 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu và linh phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 92/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

81710 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu và nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23092002/MP-BPL Còn hiệu lực
21/09/2023

81711 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 723A VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Còn hiệu lực
11/03/2020

81712 Máy đo độ bão hòa Oxy trong máu đeo ở cổ tay TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 463.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
28/09/2021

81713 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3829S2 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Còn hiệu lực
13/06/2021

81714 Máy đo độ bão hòa oxy và hematocrit trong máu - BioTrend® Oxygen Saturation and Hematocrit System TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

81715 Máy đo độ bão hòa oxy và nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 01/2022/170000123/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

81716 Máy đo độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01BL/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

81717 Máy đo độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 09/CBTBA/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

81718 Máy đo độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

81719 Máy đo độ cong giác mạc / giác mạc kế Keratometer TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3092-11CLS3/12/2019 PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

81720 Máy đo độ cong giác mạc cầm tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6812021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2022