STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81721 Răng miệng UScare Toothpaste TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4075-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BM VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2021

81722 Răng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 00407/PLB/VUGIA Còn hiệu lực
12/07/2022

81723 Răng nhựa cứng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 004-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
12/05/2020

81724 Răng nhựa dùng trên hàm tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 25082022PL-SPI Còn hiệu lực
25/08/2022

81725 Răng nhựa giả dùng trong nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 122-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

81726 Răng nhựa làm hàm tạm, hàm tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 060-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

81727 Răng nhựa tổng hợp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1807/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
19/10/2019

81728 Răng nhựa tổng hợp, răng cối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1789/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
05/10/2019

81729 Răng nhựa tổng hợp, răng cửa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1789/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
05/10/2019

81730 Răng sứ không kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 30622/PLTTBYT-VGL Còn hiệu lực
23/06/2022

81731 Răng sứ kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 30622/PLTTBYT-VGL Còn hiệu lực
23/06/2022

81732 Rapid anti-H.pylori Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

81733 Rapid Anti-HCV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

81734 Rapid Anti-HCV Test (Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng HCV trong máu toàn phần, huyết tương hoặc huyết thanh của người) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 30PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
28/06/2019

81735 Rapid Anti-HIV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22004 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

81736 Rapid Anti-HIV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22006PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

81737 Rapid Anti-HIV Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23007 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

81738 Rapid Anti-HIV Test (Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng HIV. Định tính phát hiện kháng thể kháng virus HIV tuýp 1 (bao gồm nhóm O) và/hoặc HIV tuýp 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 17PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Đã thu hồi
28/06/2019

81739 Rapid Flu A Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

81740 Rapid Flu A/B Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019