STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81741 Máy tạo Oxy kèm khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 63421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẦM QUỐC TẾ PHARACOS Còn hiệu lực
19/09/2021

81742 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 416-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019

81743 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 855/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Hóa chất Hà Nội Còn hiệu lực
24/07/2021

81744 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1404/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Còn hiệu lực
09/08/2021

81745 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1404/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Còn hiệu lực
09/08/2021

81746 Máy tạo oxy kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1353/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Còn hiệu lực
09/08/2021

81747 Máy tạo oxy kèm phụ kiện bao gồm + Ống chia nhánh chữ T kèm dây oxy (chiều dài 3cm) + Tai đeo đầu oxy (chiều dài 40cm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1768A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
03/09/2021

81748 Máy tạo Oxy kèm phụ kiện tiêu chuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/09/2021

81749 Máy tạo Oxy khí trời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1430/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
13/08/2021

81750 Máy tạo oxy MEDRIS TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 443.21/180000026/PCBPL-BYT BÙI HỮU TRẦN HÙNG Còn hiệu lực
13/09/2021

81751 Máy tạo oxy Mini 5 TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3480 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
26/01/2021

81752 Máy tạo oxy Oxygen Concentrator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 272.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDITRINITY Còn hiệu lực
06/08/2021

81753 Máy tạo oxy Oxygen Concentrator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 273.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM Còn hiệu lực
06/08/2021

81754 Máy tạo oxy Oxygen Concentrator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 366.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM Còn hiệu lực
23/08/2021

81755 Máy tạo oxy Oxygen Generator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 377.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YH LIFE SCIENCE VIETNAM Còn hiệu lực
28/08/2021

81756 Máy tạo oxy Oxygen Generator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 387.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YH LIFE SCIENCE VIETNAM Còn hiệu lực
01/09/2021

81757 Máy tạo oxy rây phân tử nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 09-2021-DVPL/210000005/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV Còn hiệu lực
05/08/2021

81758 Máy tạo oxy rây phân tử nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ TV 10-2022/PL-TV Còn hiệu lực
20/05/2022

81759 Máy tạo oxy SANTAFELL TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 413.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
31/08/2021

81760 Máy tạo oxy SANTAFELL 7L TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 355.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG KIÊN Còn hiệu lực
18/08/2021