STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81781 Sillicone Polishers-RA + Metal Polishers-RA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020

81782 Simple oxygen mask ( Mặt nạ thở oxy) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 84/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Còn hiệu lực
06/02/2020

81783 Sìn Sú Đại Việt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUỆ MINH GROUP 01/2023/BPL-DVTM Còn hiệu lực
08/02/2023

81784 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 27032018MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
04/06/2019

81785 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 02/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

81786 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 02/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

81787 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 02BL/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

81788 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01JP/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

81789 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 05/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

81790 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 29/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

81791 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 60/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

81792 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 61/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

81793 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 10/170000072/PCBPL Công ty TNHH trang thiết bị y tế Ánh Ngọc Đã thu hồi
05/07/2019

81794 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

81795 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 0307/CBTBA/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

81796 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1932 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
07/08/2019

81797 SINH HIỂN VI KHÁM MẮT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 210-1/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
12/03/2020

81798 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01KH-RY/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
28/02/2020

81799 sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 0210UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Đã thu hồi
17/06/2021

81800 Sinh hiển vi khám mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 199/170000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiên Trường Còn hiệu lực
07/07/2021