STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81801 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-421/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/04/2020

81802 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

81803 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng β-2 microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-274/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/04/2020

81804 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định tính Coronavirus-2 trên máy miễn dịch tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 030721/HN-MD/SARS-PL CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
03/07/2021

81805 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm đo tCO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 182/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

81806 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-358/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

81807 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-369/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

81808 Thuốc thử dùng để kiểm tra bóng đèn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN 066-MDS/190000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện Còn hiệu lực
02/07/2020

81809 Thuốc thử dùng để phiên mã ngược TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 179/QIA-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
07/07/2021

81810 Thuốc thử Epinephrine xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-179/2022/PL Còn hiệu lực
22/11/2022

81811 Thuốc thử gắn màu huỳnh quang PE xác định các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210504-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
19/07/2021

81812 Thuốc thử hai màu đếm tế bào CD3/CD19 dùng cho máy phân tích dòng chảy tế bào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191047 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
06/12/2019

81813 Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-222/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

81814 Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-222/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

81815 Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 130/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
03/02/2020

81816 Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 131/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
03/02/2020

81817 Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 280/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/01/2021

81818 Thuốc thử hỗ trợ dùng cho xét nghiệm acid nucleic TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 281/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/01/2021

81819 Thuốc thử hỗ trợ quá trình sa lắng hồng cầu HES40 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BG001d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
04/07/2019

81820 Thuốc thử IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang dùng cho máy miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022