STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81841 Ống thông tá tràng - Levins Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

81842 Ống thông tá tràng- Levin's Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

81843 Ống thông tán sỏi mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MARA 0058-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

81844 Ống thông tán sỏi nội mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0055-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

81845 Ống thông tán sỏi nội mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MARA 0056-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

81846 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019065/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC, KỸ THUẬT TRANSMED Còn hiệu lực
31/03/2020

81847 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 10/12/2021/PL-ABB Còn hiệu lực
19/12/2022

81848 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AVD/PacelBipolar_v1.0 Còn hiệu lực
06/01/2023

81849 Ống thông tạo nhịp tạm thời TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AVD/Pacelflow_v1.0 Còn hiệu lực
06/01/2023

81850 Ống thông thăm dò TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 52/170000036/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Tràng Thi Còn hiệu lực
27/06/2019

81851 Ống thông thăm dò TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0096/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

81852 Ống thông thẩm phân phúc mạc và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

81853 Ống thông thẩm phân phúc mạc và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 29/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

81854 Ống thông thận qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-35/PLTTBYT Còn hiệu lực
02/11/2022

81855 Ống thông thận qua da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-35/PLTTBYT Còn hiệu lực
02/11/2022

81856 Ống thông tiếp cận niệu quản nòng kép TTBYT Loại B VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 01/CMVN1222 Còn hiệu lực
10/01/2023

81857 Ống thông tiếp cận niệu quản nòng kép đầu mềm TTBYT Loại B VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 22/CMVN1222 Còn hiệu lực
02/03/2023

81858 ỐNG THÔNG TIỂU TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 06.17/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
29/06/2019

81859 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 073 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
18/07/2019

81860 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 055 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
23/07/2019