STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81841 Thuốc thử ly giải trong pha loãng hemoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0006 Còn hiệu lực
06/04/2022

81842 Thuốc thử ly giải trong pha loãng hemoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0033 Còn hiệu lực
31/08/2022

81843 Thuốc thử ly giải xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 259 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
07/04/2021

81844 Thuốc thử ly huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2257/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

81845 Thuốc thử mô học/ tế bào học TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 825 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Công Nghệ Lifelabs Còn hiệu lực
21/06/2020

81846 Thuốc thử Mô học/ Tế bào học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 26-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH bioMérieux Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2021

81847 Thuốc thử Mô học/ Tế bào học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 23 -PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2021

81848 Thuốc thử Mô học/ Tế bào học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 29-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
29/06/2021

81849 Thuốc thử mô học/ tế bào học TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181902 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
14/10/2021

81850 Thuốc thử mô học/tế bào học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1723PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELAB Còn hiệu lực
12/08/2020

81851 Thuốc thử mô học/tế bào học Dako Glycergel Mounting Medium TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 885PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELAB Còn hiệu lực
12/08/2020

81852 Thuốc thử mô học/tế bào học dung dịch đệm Dako Bluing TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 824PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELAB Còn hiệu lực
12/08/2020

81853 Thuốc thử mô học/tế bào học Hematoxylin TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 825PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELAB Còn hiệu lực
12/08/2020

81854 Thuốc thử nhuộm huỳnh quang A (DD-5) dùng cho máy huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

81855 Thuốc thử pha loãng bạch cầu và ly giải hồng cầu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0004 Còn hiệu lực
05/04/2022

81856 Thuốc thử pha loãng bạch cầu và ly giải hồng cầu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0031 Còn hiệu lực
31/08/2022

81857 Thuốc thử pha loãng GD-5 dùng cho máy huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

81858 Thuốc thử pha loãng mẫu sử dụng cho xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

81859 Thuốc thử phân tích cho máy miễn dịch TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2347 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/06/2019

81860 Thuốc thử phân tích cho máy miễn dịch và máy sinh hóa TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2357 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/06/2019