STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81901 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1421 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022

81902 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG 01/2023/HN-PCBPL Đã thu hồi
02/02/2023

81903 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG 02/2023/HN-PCBPL Còn hiệu lực
02/02/2023

81904 ỐNG THÔNG TIỂU TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0038-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

81905 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

81906 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0051-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

81907 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-07 Còn hiệu lực
02/03/2023

81908 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-08 Còn hiệu lực
07/04/2023

81909 Ống thông tiểu (Thông foley các số) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 805A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

81910 Ống thông tiểu 2 nhánh các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181016 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
04/04/2020

81911 Ống thông tiểu 2 nhánh các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181296 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Còn hiệu lực
28/09/2020

81912 Ống thông tiểu silicone (Silicone Urethral Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 678A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

81913 Ống thông tiểu (ba nhánh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

81914 Ống thông tiểu (hai nhánh) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

81915 Ống thông tiểu (Latex, phủ 100% silicone) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 04/2023/02062023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

81916 Ống thông tiểu (Nelaton) số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 07NL-YU/1 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

81917 Ống thông tiểu (Sonde Foley) phủ Silicon các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 04.17-5/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
17/04/2020

81918 Ống thông tiểu (Sonde) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-117/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
18/08/2021

81919 Ống thông tiểu (Sử dụng trong thời gian ngắn) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA 02.17/170000057/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Còn hiệu lực
21/06/2019

81920 Ống thông tiểu - Female Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023