STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81921 Máy trợ thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT 02022024_01/VBPL/NCMED Còn hiệu lực
23/02/2024

81922 Máy trợ thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 121922/PCBPL-VNHN Đã thu hồi
28/12/2022

81923 Máy trợ thở áp lực dương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 21072023/BPL-DD Còn hiệu lực
21/07/2023

81924 Máy trợ thở áp lực dương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 05042023/BPL-DD Đã thu hồi
05/04/2023

81925 Máy trợ thở áp lực dương liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI VTHY02-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái tại Hưng Yên Đã thu hồi
19/01/2021

81926 Máy trợ thở BIPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 24/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
27/08/2021

81927 Máy trợ thở Bipap TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10/2023 Còn hiệu lực
18/08/2023

81928 Máy trợ thở Bipap TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10/2023 Đã thu hồi
11/05/2023

81929 Máy trợ thở BPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 06-PL-AL Còn hiệu lực
28/04/2022

81930 Máy trợ thở BPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC 01/2024 Còn hiệu lực
08/01/2024

81931 Máy trợ thở cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 01 - ASIA ACTUAL/2023 Còn hiệu lực
15/03/2023

81932 Máy trợ thở CPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180004 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Còn hiệu lực
08/03/2021

81933 Máy trợ thở CPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 24/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
27/08/2021

81934 Máy trợ thở CPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 06-PL-AL Còn hiệu lực
28/04/2022

81935 Máy trợ thở Cpap TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10/2023 Còn hiệu lực
18/08/2023

81936 Máy trợ thở CPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC 01/2024 Còn hiệu lực
08/01/2024

81937 Máy trợ thở CPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC 02/2024 Còn hiệu lực
20/01/2024

81938 Máy trợ thở Cpap TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10/2023 Đã thu hồi
11/05/2023

81939 Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 117.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Còn hiệu lực
05/05/2021

81940 Máy trợ thở Cpap và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3966 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
09/08/2021