STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81921 Thuốc thử và que thử hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cho trọng lượng riêng, bán định lượng 8 thông số sinh hóa, định tính 3 thông số sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-012-B Còn hiệu lực
23/11/2022

81922 Thuốc thử và thanh định danh vi sinh vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 06-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/03/2021

81923 Thuốc thử và vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính acid nucleic vi rút SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1886/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/08/2021

81924 Thuốc thử xác định các quần thể tế bào dòng lympho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 39/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
01/03/2021

81925 Thuốc thử xác định nhóm máu TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 812-1 PL Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sunmed Còn hiệu lực
08/01/2020

81926 Thuốc thử xác định nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT TP-1007-CE/170000039/PCBOL-BYT Còn hiệu lực
25/02/2022

81927 Thuốc thử xác định nhóm máu MeriSera Anti-A TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM 01.22/MERIL/BIOMED Còn hiệu lực
08/12/2022

81928 Thuốc thử xác định nhóm máu MeriSera Anti-AB TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM 01.22/MERIL/BIOMED Còn hiệu lực
08/12/2022

81929 Thuốc thử xác định nhóm máu MeriSera Anti-B TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM 01.22/MERIL/BIOMED Còn hiệu lực
08/12/2022

81930 Thuốc thử xác định nhóm máu MeriSera Anti-D TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM 01.22/MERIL/BIOMED Còn hiệu lực
08/12/2022

81931 Thuốc thử xác định nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh hoặc kháng nấm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 09-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/03/2021

81932 Thuốc thử xác định phenotype hồng cầu và nhận diện kháng thể bất thường TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 38LH/PL-2022 Còn hiệu lực
18/03/2022

81933 Thuốc thử xác định định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 01/PL-CG-BSBE-2022 Đã thu hồi
28/03/2022

81934 Thuốc thử xác định định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 01/PL-CG-BSBE-2022 Còn hiệu lực
28/03/2022

81935 Thuốc thử xác định định lượng FDP TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 01/PL-CG-BSBE-2022 Đã thu hồi
28/03/2022

81936 Thuốc thử xác định định lượng FDP TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 01/PL-CG-BSBE-2022 Còn hiệu lực
28/03/2022

81937 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của liên cầu khuẩn nhóm B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210886 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
18/11/2021

81938 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Staphylococcus aureus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210888 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
30/11/2021

81939 Thuốc thử xét nghiệm định tính Staphylococcus aureus kháng methicillin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210736 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

81940 Thuốc thử xét nghiệm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 422CL8/8/17 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
15/12/2021