STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81941 Máy tập phục hồi chức năng cho tay và chân cưỡng bức tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 0345TH-2023 Còn hiệu lực
18/12/2023

81942 Máy tập phục hồi chức năng cho tay và chân cưỡng bức tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1721 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/12/2023

81943 Máy tập phục hồi chức năng có kích thích cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 220/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
05/03/2021

81944 Máy tập phục hồi chức năng có kích thích điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 46 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

81945 Máy tập phục hồi chức năng có kích thích điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 47 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
18/10/2022

81946 Máy tập phục hồi chức năng tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 1812TH Còn hiệu lực
18/12/2023

81947 Máy tập phục hồi chức năng tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0076-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/12/2023

81948 Máy tập phục hồi chức năng tay, chân tại giường có kích thích cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2121/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
02/02/2021

81949 Máy tập phục hồi chức năng trí nhớ và trẻ tự kỷ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 19/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
02/10/2023

81950 Máy tập phục hồi chức năng vận động thụ động - chủ động dùng cho chi trên và chi dưới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT THÀNH 01/VT-RECK/22 Còn hiệu lực
19/12/2022

81951 Máy tập phục hồi chức năng với màn hình thực tại ảo (chi trên, chi dưới) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1009/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
04/09/2020

81952 Máy tập phục hồi khớp gối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 22-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
19/08/2023

81953 Máy tập sàn chậu kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018574 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
24/10/2019

81954 Máy tập thở có vạch thể tích Hudson RCl Voldyne Volumetric Exerciser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-038/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2019

81955 Máy tập thụ động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 078-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
04/02/2020

81956 Máy tập thụ động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 098-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
14/07/2021

81957 Máy tập thụ động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 03/2023/PL-ĐA Còn hiệu lực
29/05/2024

81958 MÁY TẬP THỤ ĐỘNG - CHỦ ĐỘNG CHI TRÊN , CHI DƯỚI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN 250823/VTPL-05 Còn hiệu lực
25/08/2023

81959 Máy tập thụ động bàn chân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 880/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/10/2019

81960 Máy tập thụ động chi dưới (CPM) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 08032023/ PLTB-TV Còn hiệu lực
01/06/2023