STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81941 Ống thông tiểu silicone Hemostatic TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 57/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
10/12/2020

81942 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 05-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
25/03/2020

81943 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 01_VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
15/04/2021

81944 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh (Loại ống trong suốt, loại ống xanh lá) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 18-12/PLTTBYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
09/08/2019

81945 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh / All Silicone Foley Balloon Catheter 2 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

81946 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh/ All Silicone Foley Balloon Catheter 2 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 01-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
05/03/2020

81947 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh/ All Silicone Foley Balloon Catheter 2 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 03-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
05/03/2020

81948 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 3 nhánh / All Silicone Foley Balloon Catheter 3 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

81949 Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 3 nhánh/ All Silicone Foley Balloon Catheter 3 Way TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 19-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/04/2020

81950 Ống thông tiểu Sillicone tiệt trùng 3 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 06-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
25/03/2020

81951 Ống thông tiểu Sillicone tiệt trùng 3 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 02_VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
15/04/2021

81952 Ống thông tiểu số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 02NL-YU/ I 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

81953 Ống thông tiểu số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 02NL-YU/ I 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

81954 Ống thông tiểu số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 02NL-YU/ I 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

81955 Ống thông tiểu số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 02NL-YU/ I 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

81956 Ống thông tiểu số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 02NL-YU/ I 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

81957 Ống thông tiểu số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 02NL-YU/ I 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

81958 Ống thông tiểu thẳng (dùng cho nữ)- Female Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

81959 Ống thông tiểu thẳng - Nelaton Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

81960 Ống thông tiểu thẳng- Nelaton Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021