STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81961 Máy trợ thở áp lực dương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 21072023/BPL-DD Còn hiệu lực
21/07/2023

81962 Máy trợ thở áp lực dương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 05042023/BPL-DD Đã thu hồi
05/04/2023

81963 Máy trợ thở áp lực dương liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI VTHY02-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt-Thái tại Hưng Yên Đã thu hồi
19/01/2021

81964 Máy trợ thở BIPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 24/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
27/08/2021

81965 Máy trợ thở Bipap TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10/2023 Còn hiệu lực
18/08/2023

81966 Máy trợ thở Bipap TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10/2023 Đã thu hồi
11/05/2023

81967 Máy trợ thở BPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 06-PL-AL Còn hiệu lực
28/04/2022

81968 Máy trợ thở BPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC 01/2024 Còn hiệu lực
08/01/2024

81969 Máy trợ thở cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 01 - ASIA ACTUAL/2023 Còn hiệu lực
15/03/2023

81970 Máy trợ thở CPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180004 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Còn hiệu lực
08/03/2021

81971 Máy trợ thở CPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 24/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
27/08/2021

81972 Máy trợ thở CPAP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 06-PL-AL Còn hiệu lực
28/04/2022

81973 Máy trợ thở Cpap TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10/2023 Còn hiệu lực
18/08/2023

81974 Máy trợ thở CPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC 01/2024 Còn hiệu lực
08/01/2024

81975 Máy trợ thở CPAP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC 02/2024 Còn hiệu lực
20/01/2024

81976 Máy trợ thở Cpap TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 10/2023 Đã thu hồi
11/05/2023

81977 Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 117.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Còn hiệu lực
05/05/2021

81978 Máy trợ thở Cpap và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3966 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
09/08/2021

81979 Máy trợ thở dòng cao H-Series TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 06-PL-AL Còn hiệu lực
28/04/2022

81980 Máy trợ thở dòng cao R-Series TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 06-PL-AL Còn hiệu lực
28/04/2022