STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81981 Máy truyền dịch tốc độ cao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

81982 Máy truyền dịch tốc độ cao và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 20-VT/2024/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/03/2024

81983 Máy truyền dịch tự động và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200276 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Còn hiệu lực
11/05/2020

81984 Máy truyền dịch tự động và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190665.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
09/10/2019

81985 Máy truyền máu hoàn hồi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 065-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019

81986 Máy từ rung nhiệt trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 841/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2020

81987 Máy từ rung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 2208-1/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/11/2023

81988 Máy từ tính và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ INVENKEY Số: 19102022 Còn hiệu lực
26/10/2022

81989 Máy từ tính và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ INVENKEY 06032024 Còn hiệu lực
07/03/2024

81990 máy từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD 17102023 Còn hiệu lực
17/10/2023

81991 Máy từ trường cục bộ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 204-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
28/10/2020

81992 Máy từ trường siêu dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL24 Còn hiệu lực
29/03/2022

81993 Máy từ trường siêu dẫn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED remedhdm Còn hiệu lực
29/11/2023

81994 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 139/20/170000116/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công Nghệ Mas Còn hiệu lực
22/09/2020

81995 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200612 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2020

81996 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200686 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2020

81997 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL22 Còn hiệu lực
08/04/2022

81998 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN 03/PL/2023/TA Còn hiệu lực
09/08/2023

81999 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM AN 05/PL/2023/TA Còn hiệu lực
08/09/2023

82000 Máy từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 1210W1/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/11/2023